Σας ανακοινώνουμε ότι την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς οι αρχαιρεσίες της Ε.Π.Ε.Τ.Σ.Θ. «ΑΡΓΩ»  για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021 συνεδρίασε το νέο Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως.

•          Πρόεδρος: Παναγιώτης Πτωχόπουλος

•          Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Καραγιάννης 

•          Γεν. Γραμματέας: Παναγιώτης Χαρατζής 

•          Ταμίας: Ιωάννα Νανοπούλου

•          Αν. Γεν. Γραμματέας: Δημήτρης Ζαραγκότας