Κυκλοφόρησε, χθες το πρώτο φύλλο της δεκαπενθήμερης ψηφιακής εφημερίδας «itn Ελληνικός Τουρισμός» με σημαντικές ειδήσεις και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα θεματολογία. «Θέλουμε η «itn Ελληνικός Τουρισμός» να γίνει ο δίαυλος επικοινωνίας του κλάδου. Όλου του κλάδου. Των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, καθώς και του συνόλου του πολιτικού φάσματος. Να αποτελέσει η νέα ηλεκτρονική εφημερίδα το πεδίο ανταλλαγής απόψεων και ιδεών για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της χώρας», αναφέρει στο εισαγωγικό σημείωμα ο εκδότης και διευθυντής της εφημερίδας κύριος Γιώργος Καραχρήστος.

Η νέα εφημερίδα θα κυκλοφορεί κάθε 15 ημέρες και θα διανέμεται σε περισσότερους από 100.000 παραλήπτες στους οποίους περιλαμβάνονται οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, τουριστικοί φορείς, ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, επαγγελματίες του θεματικού τουρισμού και της γαστρονομίας, οινοπαραγωγούς, εταιρείες μάρκετινγκ, διαφημιστικές εταιρείες και άλλους επαγγελματίες του κλάδου. Παράλληλα με τη συνεργασία που σύναψε η Mact Media Group με την BCI Media Inc θα διανέμεται και στην ομογένεια σε όλο τον πλανήτη.

Εδώ μπορείτε να δείτε και διαβάσετε το φύλλο της «itn Ελληνικός Τουρισμός» που κυκλοφόρησε χθες Πέμπτη 22 Απριλίου 2021