ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΕΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ – ΣΙΤΕΣΑΠ
31 Δεκεμβρίου 2020 Ώρα 01:00 π.μ.

Κυρίες και Κύριοι,

Καταγγέλλουμε, μετά λύπης μας, ότι έχουμε έγκυρες πληροφορίες ότι σήμερα 31 Δεκεμβρίου 2020, που θα κλείσει μία πολύ δύσκολη χρονιά συνολικά για τον Ελληνικό τουρισμό, θα μπει και μία βαριά ταφόπλακα στους επαγγελματίες του κλάδου του τουριστικού επαγγελματικού σκάφους – γιώτινγκ στην Ελλάδα.

Σήμερα, 31 Δεκεμβρίου 2020, πληροφορούμαστε ότι θα γίνει η «παράδοση / παραλαβή της Μαρίνας Αλίμου» στον Παραχωρησιούχο που έχει επιλέξει το ΤΑΙΠΕΔ και η ΕΤΑΔ με την Σύμβαση της 13 Μαΐου 2020, που υπέγραψαν οι υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Μετά από δύο χρόνια εκκλήσεων, αιτήσεων και προτάσεων, έχουμε αγανακτήσει και καταγγέλλουμε ότι:

 • Ολοκληρώνεται μία διαδικασία που έχει κρατηθεί κρυφή γιατί δεν έχουν δημοσιοποιηθεί οι όροι και η Σύμβαση της Παραχώρησης, ενώ αφορά παραχώρηση δημοσίου περιουσιακού στοιχείου, και παρά τα αιτήματα και τις προσφυγές στην Δικαιοσύνη του ΣΙΤΕΣΑΠ
 • Έχουμε ζητήσει τους όρους της Σύμβασης γιατί αναφέρεται ότι υπάρχει θέμα ποσόστωσης μόνο για τρία χρόνια στις θέσεις ελλιμενισμού για επαγγελματικά σκάφη (60% το πρώτο έτος, 40% το δεύτερο και 20% το τρίτο), και δεν είναι γνωστό ούτε το γιατί ούτε και πώς θα επιλεγούν τα σκάφη που εκ των πραγμάτων θα εκδιωχθούν και θα πρέπει να αποχωρήσουν
 • Έγινε κατ’ εξαίρεση έξωση – ενώ απαγορεύονται την περίοδο των περιοριστικών μέτρων του κορωνοϊού – των Γραφείων του επαγγελματικού σωματείου ΣΙΤΕΣΑΠ, που βρίσκεται από το 2004 στους χώρους της Μαρίνας Αλίμου, και μέχρι τώρα από τον χώρο αυτόν εξυπηρετεί πολλαπλώς τους επαγγελματίες
 • Τους τελευταίους δύο μήνες, συνεργεία, με προφανείς εντολές του Παραχωρησιούχου και την ανοχή της Διαχειρίστριας Εταιρείας ΕΤΑΔ, καταστρέφουν συστηματικά περιουσιακά στοιχεία εγκαταστάσεων και οικίσκους γραφείων, των επαγγελματιών, που βρίσκονται επί δεκαετίες στον χώρο της Μαρίνας Αλίμου, με γνώση της ΕΤΑΔ
 • Υπό το πρόσχημα της έκδοσης «άδειας εργασιών μικράς κλίμακας» γίνονται με την ανοχή και κάλυψη της Διαχειρίστριας Εταιρείας ΕΤΑΔ, όπως λέγεται «για να προετοιμάσουν την παράδοση και παραχώρηση», μεγάλα και εκτεταμένα έργα στην Μαρίνα Αλίμου που την έχουν καταστήσει επικίνδυνο εργοτάξιο, ενώ είναι ασαφές ποιος τελικά πληρώνει τα έργα αυτά
 • Η Μαρίνα Αλίμου κατά τους ετήσιους δημοσιευμένους ισολογισμούς, αποφέρει μεταξύ 3 και 4 εκατομμύρια Ευρώ κέρδος κατ’ έτος από την σημερινή λειτουργία της, δηλαδή χωρίς βελτιώσεις, στην επόμενη 40-ετία της Παραχώρησης θα απέφερε, χωρίς αλλαγές, περίπου 120 – 160 εκατομμύρια Ευρώ, και παραχωρείται για – κατά τα δημοσιεύματα – 57 εκατομμύρια Ευρώ, ενώ είναι ασαφές εάν ο Παραχωρησιούχος τα έχει καταβάλει, ή τα δανείζεται με εγγύηση τα έσοδα, δηλαδή όχι μόνο δεν καταβάλει, αλλά και πριμοδοτείται
 • Συνεχίζουμε να αγνοούμε το προβλεπόμενο τιμολόγιο ελλιμενισμού, η Διαχειρίστρια ΕΤΑΔ έχει αρνηθεί να κάνει νέα ετήσια συμβόλαια ελλιμενισμού, οι επαγγελματίες αδυνατούμε να κοστολογήσουμε τις δαπάνες, για να προγραμματίσουμε κόστη για ναυλώσεις, και, αρχικές πληροφορίες από εκπροσώπους του Παραχωρησιούχου αφενός αρνούνται να παράσχουν πληροφόρηση, και αφετέρου υποδεικνύουν παρόμοια τέλη με άλλες γειτονικές μαρίνες, δηλαδή τέλη τουλάχιστον τριπλάσια από το σημερινό επαγγελματικό τιμολόγιο της Μαρίνας Αλίμου
 • Μετά από ένα ζημιογόνο έτος 2020 λόγω του κορωνοϊού, χάνεται ο χερσαίος χώρος που γίνονται κατά τους μήνες του χειμώνα οι συντηρήσεις και επισκευές – τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνται περίπου 400 σκάφη στον χερσαίο χώρο – που δίνουν δουλειά στα συναφή επαγγέλματα και εργαζόμενους, και προετοιμάζουν τα σκάφη για την επόμενη τουριστική περίοδο, που πάλι προβλέπεται με πολλά προβλήματα
 • Το αποτέλεσμα είναι ότι πλήττονται και τα περίπου 50 διαφορετικά επαγγέλματα, και οι εργαζόμενοι σε αυτά, άτομα, που ήδη με τους περιορισμούς μετακινήσεων και δραστηριότητας, έχουν βρεθεί σε δεινή οικονομική κατάσταση αυτοί και οι οικογένειές τους, και δεν μπορούν να δουλέψουν
 • Δεδομένου ότι η Μαρίνα Αλίμου είναι επί 30 και πλέον χρόνια η επαγγελματική βάση του κλάδου, ουσιαστικά για όλη την Ελλάδα – αφού περισσότερες από 50% των ναυλώσεων γίνονται από την Αττική – ο κλάδος έχει προσαρμοστεί για τις ανάγκες του επαγγέλματος στην ευρύτερη περιοχή της Μαρίνας Αλίμου, όπου και οι έδρες των συναφών επιχειρήσεων, οι εργαζόμενοι και οι αποθήκες και προμηθευτές, που τώρα θα πρέπει όλοι αυτοί να μετακινηθούν προς άγνωστη κατεύθυνση
 • Στα τελευταία δύο χρόνια υποβάλαμε επιστολές και υπομνήματα και συναντηθήκαμε με όλους τους υπουργούς τουρισμού: Έλενα Κουντουρά (Αύγουστος και Σεπτέμβριος 2018), Αθανάσιο Θεοχαρόπουλο (Μάϊος 2019), Χάρη Θεοχάρη (Ιούλιο, Οκτώβριο, Νοέμβριο 2020), ζητώντας να χωροθετηθεί νέα επαγγελματική μαρίνα για τα σκάφη μας, και κανείς δεν κούνησε ούτε το δαχτυλάκι του, και τώρα διερωτόμαστε που θα μετακινηθεί ο στόλος αυτός
 • Οι επαγγελματίες, με τα δεδομένα αυτά, θα αδυνατούμε να εκπληρώσουμε τις οικονομικές μας υποχρεώσεις στους εργαζόμενους μας, στους προμηθευτές μας, για να μπορέσουμε να κάνουμε τις προετοιμασίες, των σκαφών για την επόμενη περίοδο, και διερωτώμεθα από ποίο χώρο. Και στο τέλος θα καταστραφούμε διότι, όχι μόνο δεν θα μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας, αλλά και θα καταστραφούν και τα περιουσιακά μας στοιχεία και οι επενδύσεις που έχουμε κάνει σε σκάφη και εξοπλισμό.

Επανειλημμένα έχουμε, ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΕΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ – ΣΙΤΕΣΑΠ» ως το μεγαλύτερο επαγγελματικό Σωματείο του κλάδου, δηλώσει ότι δεν είμαστε αντίθετοι στις ενέργειες ιδιωτικοποίησης της Μαρίνας.

Είμαστε όμως αντίθετοι στην αποδεικνυόμενη παντελή παράβλεψη και αδιαφορία των Κυβερνήσεων που ασχολήθηκαν με αυτήν την παραχώρηση, στις ανάγκες των επαγγελματιών, στα αιτήματα και στις προτάσεις που υποβάλαμε και στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν.

Κυρίες και Κύριοι Δημοσιογράφοι,

Σας προσκαλούμε να έρθετε στην Μαρίνα Αλίμου σήμερα 31 Δεκεμβρίου 2020, το πρωΐ, για να παρασταθείτε στην «τελετή αποτελειώματος του κλάδου του επαγγελματικού τουριστικού σκάφους».

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΙΤΕΣΑΠ αντιμετώπισαν τις τελευταίες εβδομάδες μία «ανειλικρινή» συμπεριφορά από τους εκπροσώπους του Παραχωρησιούχου, που υποθέτουμε ότι «κάνανε τη δουλειά τους» σύμφωνα με τις οδηγίες των διοικήσεών τους.

Δεν ζητήσαμε από την Κυβέρνηση να μην παραχωρήσει την Μαρίνα Αλίμου. Ζητήσαμε να μας δοθεί ένα περιβάλλον για να ασκήσουμε τη δραστηριότητα μας, με ηρεμία, με υπευθυνότητα και να βγάλουμε το ψωμί μας για να  ζήσουμε τις οικογένειές μας.

Δεν μας ενδιαφέρει εάν η Κυβέρνηση δώσει την Μαρίνα Αλίμου, με όρους που κρατάνε κρυφούς. Δεν μας ενδιαφέρει εάν και για όποιους λόγους την δώσουνε χωρίς να καταβληθεί το τίμημα που έχει συμφωνηθεί. Έτσι πληροφορούμαστε από τα δημοσιεύματα. Μπορεί να κάνουμε λάθος.

Αλλά σάς ρωτάμε, Ελληνική Κυβέρνηση:

 • Mερικές χιλιάδες εργαζόμενους, τις οικογένειές τους, την διαβίωσή τους, δεν την λάβατε υπόψη σας;
 • Τις προτάσεις, υπομνήματα και προβληματισμούς που σας εξέφρασε ο κλάδος, γιατί δεν τις λάβατε υπόψη σας;
 • Τις προοπτικές του κλάδου γιατί τις απεμπολίσατε;
 • Τις ζημιές που υπέστησαν οι επαγγελματίες, που τους κατέστρεψαν τα βίαια ξηλώματα και μετακινήσεις των οικίσκων των γραφείων τους, ποιος θα τις καλύψει;
 • Που θα κάνουν δουλειά οι επαγγελματίες, στο εργοτάξιο της ανακατασκευής της Μαρίνας Αλίμου, που θα χτίζει τα νέα έργα ο Παραχωρησιούχος;

Συμπερασματικά ….

Λυπούμαστε γιατί προφανώς «κτυπούσαμε στου κουφού την πόρτα» επί δύο και πλέον χρόνια, και εξηγούσαμε τους προβληματισμούς χιλιάδων επαγγελματιών, εργαζομένων και οικογενειαρχών.

Λυπούμαστε, γιατί δεν ελήφθη καμία μέριμνα από τις Ελληνικές Κυβερνήσεις, είτε για μία σαφή μεταβατική περίοδο, είτε για την χωροθέτηση και για την κατασκευή άλλης επαγγελματικής Μαρίνας, για τα περισσότερα από 850 επαγγελματικά σκάφη που για σχεδόν 30 χρόνια ελλιμενίζονται στην Μαρίνα Αλίμου.

Λυπούμαστε, γιατί οι Κυβερνήσεις της χώρας αυτής αγνόησαν τους προβληματισμούς ενός κλάδου που συνεισέφερε το 1,9% του ΑΕΠ της χώρας και είχε προοπτικές για να διπλασιάσει την συνεισφορά του.

Και δηλώνουμε ότι επιφυλασσόμαστε για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των επαγγελματιών στα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, κατά παντός υπευθύνου.

Με τιμή

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΙΤΕΣΑΠ