Συμφωνία για την χάραξη ενιαίας πολιτικής μετακινήσεων με βάση τα τεστ, αλλά και τη διαμόρφωση βάσης δεδομένων με επιδημιολογικά και άλλα δεδομένα για τον Covid-19 κατέληξαν οι ηγέτες της ΕΕ στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής, απορρίπτοντας στο μεταξύ την πρόταση που υποστήριξε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε τα κράτη μέλη συμφώνησαν ομόφωνα σήμερα, στην πρόταση της Κομισιόν για την εδραίωση κοινής διαδικασίας σχετικά με την χρήση και αναγνώριση των αποτελεσμάτων από τα rapid test αντιγόνων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Αυτό είναι ένα κεντρικό εργαλείο που συμβάλλει στον έλεγχο της εξάπλωσης του ιού και στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η αμοιβαία αναγνώριση των αποτελεσμάτων των τεστ για λοιμώξεις από SARS-CoV2. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα αυτά θα γίνονται αμοιβαία αποδεκτά μόνο όταν προέρχονται από πιστοποιημένους οργανισμούς.Διαφήμιση

Με αυτό τον τρόπο εκτιμάται ότι θα διευκολυνθεί η διασυνοριακή κυκλοφορία, ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση διασυνοριακών συρροών.Διαφήμιση

Βασικά συστατικά αυτής της σύστασης περιλαμβάνουν:

  • την επικύρωση και την αμοιβαία αναγνώριση των rapid test αντιγόνου και των τεστ RT-PCR μεταξύ των κρατών μελών,
  • την ανταλλαγή ενός τυποποιημένου συνόλου δεδομένων (μέσω μιας ψηφιακής πλατφόρμας),
  • την ανάπτυξη μιας κοινής λίστας εγκεκριμένων rapid test για τον COVID-19
  • την ιεράρχηση καταστάσεων για τη χρήση τέτοιων τεστ (π.χ.επαφές επιβεβαιωμένων περιπτώσεων, συστάδες εστιών) και άλλα.

Η σύσταση περιλαμβάνει επίσης πρόνοιες για να κασταστήσει τις διαδικασίες ευέλικτες και διαρκώς λειτουργικές.

Έτσι προβλέπεται ότι ο κοινός κατάλογος καταλληλόλητας rapid test αντιγόνου για COVID-19 θα να είναι αρκετά ευέλικτος. Όπερ σημαίνει ότι θα επιτρέπεται η ad hoc προσθήκη ή test με βάσει την αποτελεσματικότητά τους.