Γ. Πατούλης: «Είναι στο χέρι μας να μεταβάλουμε την βαθιά αυτή κρίση σε ευκαιρία αναδιοργάνωσης του οικονομικού μοντέλου και να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος των πολιτών μας»

Στα οφέλη του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility), στις δυνατότητες αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων για την καλύτερη αντιμετώπιση της πανδημίας και την αποτελεσματικότερη επανεκκίνηση της οικονομίας μέσα από συγκεκριμένες  πρωτοβουλίες που μπορούν να αναλάβουν οι Περιφέρειες επικεντρώθηκε κατά την τοποθέτησή του στην 48η Γενική Συνέλευση της Διάσκεψης Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης.

Στη Γενική Συνέλευση της CPMR, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου συμμετείχαν μεταξύ άλλων η Ευρωπαία Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, Elisa Ferreira και ο Εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Younous Omarjee.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισήμανε ότι είναι σημαντική η συζήτηση που διεξάγεται καθώς είναι ανάγκη να αναζητηθούν συγκεκριμένοι τρόποι μέσω των οποίων θα γίνει η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Μάλιστα σημείωσε ότι η σωστή αξιοποίηση αυτών των πόρων μπορεί να μετεξελιχθεί σε ευκαιρία για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, ενώ τόνισε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση χρειάζεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αξιοποίηση αυτών των κονδυλίων.

Να σημειωθεί ότι ο ευρωπαϊκός Μηχανισμός Ανάκαμψης και Σταθερότητας των 672,5 δισ. ευρώ αποτελεί τον πυρήνα του προγράμματος «Next Generation EU». Από την κατανομή των κονδυλίων στην Ελλάδα αντιστοιχεί το ποσό των 17,5 δισ. ευρώ με τη μορφή επιχορηγήσεων, ενώ θα δοθούν  13,6 δισ. ευρώ σε μορφή δανείων.

Ο Γ. Πατούλης επισήμανε μεταξύ άλλων ότι η Περιφέρεια Αττικής υποστηρίζει την αποκέντρωση της διαχείρισης των κεφαλαίων τα οποία μπορούν να διατεθούν σε δράσεις που αφορούν μεταξύ άλλων στην ενίσχυση των δομών υγείας, στην προστασία του πολίτη καθώς και στον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Περιφέρεια προκειμένου να βοηθήσει την κοινωνία που επλήγη από τον COVID-19, ενώ επισήμανε ότι είναι ανάγκη να δοθούν οικονομικά κίνητρα μέσω προγραμμάτων της Περιφέρειας Αττικής στη μεταποιητική βιομηχανία αλλά και σε εμπορεύσιμες υπηρεσίες.

Μεταξύ άλλων επισήμανε ότι αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττικής 2014-2020), η Περιφέρεια θα διαθέσει μέσω ειδικού προγράμματος  200 εκ. ευρώ για να χορηγήσει κεφάλαιο κίνησης σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Αττικής, οι δραστηριότητες των οποίων επλήγησαν από την πανδημία.  Επιπροσθέτως τόνισε ότι στο δεύτερο κύμα της πανδημίας COVID-19 η Περιφέρεια Αττικής μπορεί να βοηθήσει με την παροχή των υποδομών που έχει στη διάθεσή της για την υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων από το COVID-19 (π.χ. εξοπλισμός της Περιφέρειας μπορεί να δεσμευτεί σε κέντρα φροντίδας, ιδρύματα για ηλικιωμένους και δομές μεταναστών). Επίσης τόνισε ότι μπορούν να διατεθούν κονδύλια για  δωρεάν εξετάσεις COVID-19 σε όλες τις ευάλωτες ομάδες, τα γηροκομεία, αλλά και σε μετανάστες και πρόσφυγες των όμορων δήμων της Περιφέρειας.

«Ως Περιφερειάρχης Αττικής πιστεύω ότι η διαχείριση των κονδυλίων σε επίπεδο Περιφέρειας μπορεί να είναι περισσότερο αποτελεσματική σε επίπεδο χρηματοδότησης Κινητών Διαγνωστικών Κέντρων COVID-19 με σύγχρονα εργαστήρια ανάλυσης σε συνεργασία βέβαια με τους τοπικούς υγειονομικούς φορείς. Επίσης, η δημιουργία Γραφείου Κοινωνικής Έκτακτης Ανάγκης καθώς και η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας οικονομικής ενίσχυσης εθελοντών νοσοκόμων για περίθαλψη ασθενών με COVID-19 μπορεί να βοηθήσει πολλούς συμπολίτες μας στην παρούσα συγκυρία» σημείωσε ο Γ. Πατούλης και συμπλήρωσε:

«Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης πρέπει να ενθαρρύνει το στόχο για βιώσιμη ανάπτυξη και την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν πιο αποτελεσματικές διαδικασίες. Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση πρακτικών ηλεκτρονικού εμπορίου, τη σύνδεση σε ευρυζωνικά δίκτυα και τη χρήση υπηρεσιών νεφοϋπολογιστικών συστημάτων, λογισμικών διαχείρισης πελατειακών σχέσεων CRM και χρηματοδότηση κινήτρων για εισαγωγή νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται με την 4η βιομηχανική επανάσταση σε επιχειρήσεις παραγωγής εμπορεύσιμων αγαθών. Τελικός στόχος είναι η δημιουργία επιχειρηματικών κινήτρων για τη στήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων που θα επιταχύνουν την ενεργειακή μετάβαση στο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης στην μετά COVID-19 εποχή. Είναι στο χέρι μας να μεταβάλλουμε την βαθιά αυτή κρίση σε ευκαιρία αναδιοργάνωσης του οικονομικού μοντέλου, αλλά και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος των πολιτών μας. Πιστεύω ότι πρέπει να το τολμήσουμε»