Τα θέματα της ευρωπαϊκής συνοχής και ο ιδιαίτερος αντίκτυπος της νησιωτικότητας, απασχόλησαν την συνάντηση της Ευρωπαίας Επιρόπου Corina Cretu, αρμόδια για θέματα Περιφερειακής Πολιτικής, με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριο Σαντορινιό στο πλαίσιο της επίσκεψης της στην Ελλάδα.
Ο Νεκτάριος Σαντορινιός, σημείωσε πως τα ελληνικά νησιά πλήττονται από πολλά διαρθρωτικά μειονεκτήματα, τα οποία επηρεάζουν αρνητικά την άσκηση μιας σειράς καθημερινών δραστηριοτήτων. Ο Υφυπουργός τόνισε στην κ.Cretu, πως ο κίνδυνος της εγκατάλειψης και της ερημοποίησης των ευρωπαϊκών νησιών, δημιουργεί ακόμη πιο έντονη την ανάγκη για αυξημένη συναίνεση και λήψη πρωτοβουλιών από τις χώρες μέλη με νησιωτικές περιοχές για εφαρμογή ευέλικτων πολιτικών στους τομείς της ενιαίας αγοράς, του ανταγωνισμού, των μεταφορών, της αγροτικής ανάπτυξης και της αλιείας. Η αναγκαιότητα να ληφθούν υπόψη περισσότεροι αναπτυξιακοί δείκτες στην κατανομή των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων, ανέφερε, είναι πιο επίκαιρος από ποτέ, μιας και το ΑΕΠ από μόνο του είναι ένα αποπροσανατολιστικό στοιχείο ως προς τη συμμετρική απεικόνιση των κοινωνικών ωφελειών από τις δράσεις του ΕΣΠΑ.
Η κ.Cretu από την πλευρά της, δεσμεύτηκε για την στενότερη συνεργασία με την Ελληνική Κυβέρνηση και τις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των νησιωτών, ώστε να καταλήξουν σε μια κοινή θέση για τη νησιωτικότητα.
Το θέμα της νησιωτικότητας και οι δράσεις που πρόκειται να αναληφθούν, συμφωνήθηκε από την κ.Cretu και τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να συζητηθούν διεξοδικότερα σε μια επόμενη συνάντησή τους, η οποία δεσμεύτηκαν από κοινού να ορισθεί σύντομα.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μέσα από μια σειρά δράσεων και επαφών που έχει ξεκινήσει και αφορούν τα νησιά της Ελλάδας σε συνάρτηση με τις ανάγκες των νησιών της Ευρώπης, προσπαθεί πολυεπίπεδα για την εφαρμογή της ρήτρας νησιωτικότητας εκ μέρους της Ε.Ε. αλλά και για την υιοθέτηση συγκεκριμένων θεσμικών και αναπτυξιακών παρεμβάσεων που θα ανατρέψουν την παρούσα κατάσταση (πχ. μελέτη επιπτώσεων νησιωτικότητας και συγκρότηση ενός ξεχωριστού πυλώνα χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της, με τελικό στόχο την αλλαγή στατιστικών δεικτών για την κατανομή κοινοτικών πόρων και δημιουργία ενός Ταμείου Νησιωτικής Συνοχής και Ανάπτυξης για τη περίοδο 2017-2027).