Οκτώ εκατ. ευρώ προστέθηκαν στο κονδύλι για την Τουριστική προβολή των νησιών του Βόρειου Αιγαίου από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για τα νησιά ανακοίνωσε από την Λέσβο, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης.
Ο κ.Χαρίτσης κάλεσε τους φορείς του Τουρισμού σε συνεργασία με το Υπουργείου Τουρισμού να καταθέσουν σύντομα τις προτάσεις τους ώστε να αξιοποιηθούν άμεσα τα συγκεκριμένα χρήματα και να έχουν πολλαπλασιαστικό όφελος στην οικονομία των νησιών μέσω της αύξησης του Τουριστικού προϊόντος.
Σχετικά με τη διατήρηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και το 2018 ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης τόνισε ότι “η κυβέρνηση έχει τη διάθεση να το ξανακάνει. Είναι δέσμευση που τηρήσαμε να επιστρέφεται στην κοινωνία το πλεόνασμα που αφήνει η βελτιούμενη πορεία της οικονομίας”.
Το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για τα νησιά του Αιγαίου που θα έχει αρχική δέσμευση πόρων ύψους 50 εκατ. ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, θα χρηματοδοτήσει πλήθος από έργα και αναπτυξιακές παρεμβάσεις με σκοπό την τόνωση της οικονομίας στις περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω την νησιωτικότητας.
Τα 25 εκατ. ευρώ θα αφορούν το Βόρειο Αιγαίο με στόχο όπως τόνισε ο κ. Χαρίτσης “το ποσό αυτό να είναι μεγαλύτερο εφ’ όσον προκύψει ανάγκη να χρηματοδοτηθούν αξιόλογες και καινοτόμες προτάσεις. Κίνητρα θα δοθούν στις προτάσεις που θα προκύψουν μέσα από συνέργειες φορέων ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη ενίσχυσης όσων φορέων δεν έχουν την επάρκεια σε μέσα και προσωπικό για την υλοποίηση της πρότασής τους”.
Ο κ. Χαρίτσης συνοδευόμενος από την Ευγενία Φωτονιάτα, Ειδική Γραμματέα αρμόδια για τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Στρατή Ζαφείρη, Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας παρουσίασε στην Λέσβο το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για τα νησιά του Αιγαίου το οποίο περιλαμβάνει αρχική δέσμευση πόρων ύψους 50 εκατ. ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.