Η μεγαλύτερη Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Χώρας καθώς αφορά σχεδόν 400.000 εργαζόμενους
στον επισιτισμό με το υπ αριθμόν ΦΕΚ 3942/17.06.23 κηρύχθηκε ως γενικώς υποχρεωτική.
Η ΠΟΕΕΤ με συντονισμένες ενέργειες κατάφερε σε χρόνο ρεκόρ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης να
κάνει ότι προβλέπεται από τον νομό.
Έτσι λοιπόν οι όροι αμοιβής και εργασίας στον κλάδο της εστίασης είναι ρυθμισμένοι και ενιαίοι για τα
επόμενα 2 χρονιά για ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.
Οποίος εργαζόμενος αντιληφτεί πως ο εργοδότης του δεν εφαρμόζει την εν λόγω σύμβαση αμέσως να
ενημερώσει το σωματείο του ή την Ομοσπονδία μας.
ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΣ