Σε παλιότερες ανακοινώσεις της Ομοσπονδίας μας είχαμε προειδοποιήσει πως θα δημοσιοποιούμε τις εταιρείες οι
οποίες συστηματικά παρανομούν.
Στην εν λόγω επιχείρηση λοιπόν αυτή την στιγμή καταστρατηγείται η ΚΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων και η εργατική
νομοθεσία.
Συγκεκριμένα, η επιχείρηση αρνείται να επαναπροσλάβει το προσωπικό που νόμιμα έχει κάνει την αίτηση
επαναπρόσληψης και καλύπτει τις θέσεις εργασίας με προσωπικό που φέρνει από την Γαλλία (60 εργαζόμενους)
μιας και η εταιρεία είναι Γαλλικών συμφερόντων με αποτέλεσμα εργαζόμενοι που είναι χρόνια στο ξενοδοχείο να μην
έχουν ξεκινήσει ακόμα δουλειά.
Το ερώτημα λοιπόν είναι: με ποιο καθεστώς απασχολούνται στον εν λόγω εταιρεία οι συνάδελφοι από την Γαλλία;
Επίσης καταφέραμε ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ στην κλαδική μας σύμβαση να εντάξουμε στους μισθολογικούς όρους και στα
θεσμικά τους συναδέλφους που προέρχονται από τα εργολαβικά γραφεία ευρέσεως εργασίας, στο εν λόγω όμως
ξενοδοχείο οι “Εργολάβοι” αρνούνται να εφαρμόσουν την διάταξη αυτή της σύμβασης και προτείνουν στους
εργαζόμενους να εργάζονται 10-12 ώρες την ημέρα, χωρίς ρεπό τουλάχιστον για 10 ημέρες.
Η Ομοσπονδία μας μαζί με το επιχειρησιακό Σωματείο προσέφυγαν στις αρμόδιες υπηρεσίες μεσολάβησης και στην
ανεξάρτητη αρχή Επιθεώρησης Εργασίας.
Φαίνεται πως η Β. Εύβοια όπου εδρεύει η εν λόγω επιχείρηση νομίζουν πως είναι άβατο.
ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΣΣΕ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ.