Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική εκδήλωση παρουσίασης των Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» & «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Εύβοιας σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» και την Αναπτυξιακή Διαχειριστική Στερεάς Ελλάδας & Θεσσαλίας (ΑΝ.ΔΙΑ), εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ.

Η ενημερωτική εκδήλωση παρουσίασης των Δράσεων έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας 08 Μαΐου 2023 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου.

Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν αναλυτικά και πλέον έγκυρα για τη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» η οποία στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων, στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών, στην παραγωγική τους δραστηριότητα καθώς και στη Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» η οποία στοχεύει στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Οι συμμετέχοντες είχαν επίσης τη δυνατότητα να απευθύνουν ερωτήσεις και να αποκτήσουν έτσι, μια ολοκληρωμένη εικόνα που θα τους φανεί ιδιαιτέρως χρήσιμη κατά την διαδικασία της υποβολής αίτησης χρηματοδότησης.

Την εκδήλωση συντόνισε ο Α’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύβοιας και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝ.ΔΙΑ κ. Νικόλαος – Ανδρέας Μώρος.

Την παρουσίαση των δράσεων πραγματοποίησαν ο κ. Ταξίδης Χρήστος (Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ), ο κ. Ράμμος Ιωάννης (Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ και Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ) και η κα Πασαπόρτη Χριστίνα (Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ και Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ)

Από πλευράς Επιμελητηρίου παρευρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας κ. Γιάννης Μαραγκός, ο Οικονομικός Επόπτης κ. Σπύρος Κουτσαύτης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Υπηρεσιών κ. Αντώνης Νταβαρίας και η Υπεύθυνη Τουρισμού κα Παρασκευή Μπουραντά.

Επίσης, παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ευβοίας κ. Ηλίας Θαλάσσης.

Από πλευράς ΑΝ.ΔΙΑ ο Γενικός Διευθυντής κ. Στυλιανός Αστρακάς, η κα Θωμαή Παπαγεωργίου και οι υπεύθυνοι της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» κα Αντωνία Μαλανδράκη και κα Δελημήτσου Χαρίκλεια.