Ο τομέας των Κατασκευών ως προοπτική για την δημιουργία θέσεων εργασίας του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας (www.pde-mae.gr) από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 15/12/2022 στην Πάτρα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, με σημαντική εκπροσώπηση επιστημόνων, έγκριτων πανεπιστημιακών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών ,του ΤΕΕ,  επιχειρηματιών και στελεχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το  θεματικό εργαστήριο (Focus Group)  στον Τομέα των Κατασκευών, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του  έργου του «Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας,Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης αναφέρθηκε στην σημαντικότητα των έργων υποδομής που αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του ετήσιου προϋπολογισμού της Περιφέρειας. Η καταγραφή των αναγκών κάθε περιοχής, η ωρίμανση των μελετών και η ταχεία προκήρυξη και υλοποίηση των έργων είναι βασική παράμετρος για την ομαλή λειτουργία του κλάδου. Η ανεύρεση των δεξιοτήτων που πρέπει να έχουν οι τεχνίτες αλλά και οι επιστήμονές του κλάδου, η συνεχής κατάρτιση τόσο των ανέργων όσο και των  εργαζομένων στις νέες ανάγκες του κλάδου, η  διασύνδεση του επιστημονικού δυναμικού  ( μηχανικοί, μηχανολόγοι κλπ) με την ακαδημαϊκή κοινότητα είναι βασικά σημεία επιτυχίας για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα.

Ο Βασίλης Αϊβαλής, Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας αναφέρθηκε στις δυσκολίες ανταγωνισμού που αντιμετωπίζουν οι τοπικές επιχειρήσεις από τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες κυρίως προερχόμενες από την Αττική οι οποίες έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα στην υλοποίηση των μεγάλων κατασκευαστικών έργων και επίσης πρότεινε συγκεκριμένα αντικείμενα εκπαίδευσης που είναι σημαντικά για την ανάπτυξη του τομέα.

Ο Βάιος Κώτσιος, Ερευνητής-Αναλυτής Αγοράς Εργασίας, Data to Action παρουσίασε το διαδικτυακό τόπο -σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας (https://www.pde-mae.gr) και μέσω αυτού την υφιστάμενη κατάσταση στην απασχόληση στον τομέα των Κατασκευών στη Δυτική Ελλάδα και συγκριτικά στοιχεία με την απασχόληση στον τομέα σε επίπεδο χώρας.

Ο Αρσένης Πρελορέντζος, Οικονομολόγος-στέλεχος της Αναδόχου εταιρείας ΕΕΟ GROUP A.E,παρουσίασε σημαντικά στατιστικά δεδομένα για τον κατασκευαστικό τομέα στην Δυτική Ελλάδα ο οποίος διατηρεί σε επίπεδο της περιφερειακής οικονομίας  αντίστοιχο μερίδιο αγοράς του κύκλου εργασιών (4,7%)  όπως στην χώρα περί το (4,2%) καθώς και συγεκριμένες προτάσεις- ευκαιρίες υλοποίησης στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης για το ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα κατασκευών  για την απόκτηση νέων απαιτούμενων δεξιοτήτων.

Σχετικές ενέργειες διαβούλευσης θα διεξαχθούν εντός του νέου έτους προκειμένου να ενισχυθεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Περιφέρειας και σε άλλους τομείς που αποτελούν προτεραιότητα για την Περιφέρεια. Περισσότερες πληροφορίες για τον Περιφερειακό Μηχανισμό Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας, ο οποίος λειτουργεί  μέσω της Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Δι.Α.Π.) στο πλαίσιο του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» στον διαδικτυακό τόπο https://www.pde-mae.gr/