Σήμερα, η τελετή βράβευσης του προγράμματος “Καλές Πρακτικές στους Δήμους της Ελλάδας”, στο πλαίσιο παρουσίασης του προγράμματος “Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση”, στην Χερσόνησο της Κρήτης.
Η διοργάνωση υποστηρίζεται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ), αποτελεί μέρος του Κοινού Έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Θεσμική Ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα που υλοποιείται από το Κέντρο Εμπειρογνωμόνων για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Εσωτερικών.