Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Έρευνας Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων για τον μήνα Ιούνιο 2022.

Συγκεκριμένα:
• Κατά το μήνα Ιούνιο του 2022 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021, καταγράφεται αύξηση των επισκεπτών μουσείων κατά 159,0%, των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 74,9% και των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 214,0% (Πίνακας 1).
• Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το μήνα Ιούνιο 2022 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021, καταγράφεται αύξηση των επισκεπτών κατά 194,0%, των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 120,7% και των εισπράξεων κατά 230,2% (Πίνακας 1).

• Κατά το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022 παρατηρείται αύξηση, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, κατά 607,6% στους επισκέπτες των Μουσείων, κατά 627,0% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 559,1% στις αντίστοιχες εισπράξεις, δεδομένης της σταδιακής αναστολής λειτουργίας τους από την 1η Νοεμβρίου του 2020 έως τις 13 Μαΐου 2021, σε εφαρμογή των μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού (COVID-19) (Πίνακας 2).

• Στους Αρχαιολογικούς χώρους, κατά το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022, παρατηρείται αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2021 κατά 486,3% στους επισκέπτες, κατά 476,2% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 501,3% στις αντίστοιχες εισπράξεις, δεδομένης της αναστολής λειτουργίας των Αρχαιολογικών χώρων από τις 7 Νοεμβρίου του 2020 έως τις 21 Μαρτίου 2021 (Πίνακας 2).

Δείτε αναλυτικά εδώ: