Την παράταση της έναρξης ισχύος των νέων ρυθμίσεων και στα ξενοδοχεία για τη διαχείριση των αποβλήτων και τη μείωση της χρήσεως ορισμένων πλαστικών προϊόντων ζήτησε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), με επιστολή της στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, που κοινοποιείται στον Υπουργό Τουρισμού Βασίλη Κικίλια.

Όπως τονίζεται, σήμερα το περίπου 80% των Δήμων δεν διαθέτει ακόμα τις απαραίτητες υποδομές για την αποκομιδή και διαχείριση οργανικών αποβλήτων. 

Αναλυτικά η επιστολή της ΠΟΞ…

Κύριε Υπουργέ, 

Οι διατάξεις των νόμων 4736/2020 και 4819/2021 επιβάλλουν από 1-1-2022 και στα ξενοδοχεία συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε σχέση με τη διαχείριση των αποβλήτων και τη μείωση της χρήσεως ορισμένων πλαστικών προϊόντων. 

Ενώ μάλιστα στον κλάδο της εστίασης η υποχρέωση ετήσιας καταχώρησης των παραγόμενων αποβλήτων των τροφίμων σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα συνδέεται με τον τζίρο της επιχείρησης (για τις επιχειρήσεις catering εφόσον έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 300.000 ευρώ και για τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης εφόσον έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 500.000 ευρώ), στην περίπτωση των ξενοδοχείων η συγκεκριμένη υποχρέωση εφαρμόζεται οριζόντια για όλες τις επιχειρήσεις δυναμικότητας άνω των 100 κλινών (δηλαδή άνω περίπου των 50 δωματίων), για τη μεγάλη πλειοψηφία, δηλαδή, του κλάδου. 

Και το ερώτημα είναι πώς θα μπορέσουν τα μέλη μας να είναι συνεπή σε υποχρεώσεις στις οποίες πρακτικά, για λόγους που δεν τα αφορούν, είναι αδύνατο να συμμορφωθούν;

Στις περιοχές εκτός αστικών κέντρων και ακόμα περισσότερο στα νησιά υπάρχουν πλείστες όσες ιδιαιτερότητες και προβλήματα, όπως έλλειψη υποδομών (ΧΥΤΑ, υποδομές ανακύκλωσης) και αμέτρητες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις (χαρακτηριστικά αναφέρουμε πως ακόμα δεν έχει επιλυθεί το πρόβλημα της διάθεσης υγρών αποβλήτων τριτοβάθμιας επεξεργασίας σε αγροτεμάχια) που καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή την συμμόρφωση των επιχειρήσεων στην περιβαλλοντική νομοθεσία.

Σήμερα το 80% περίπου των Δήμων δεν διαθέτει ακόμα τις απαραίτητες υποδομές για την αποκομιδή και διαχείριση οργανικών αποβλήτων. 

Υπό αυτές τις συνθήκες πώς θα εφαρμοστούν οι νέες ρυθμίσεις; Ποιος ο λόγος να γίνεται η μέτρηση και η απόθεση, όταν δεν μπορεί να γίνει η αποκομιδή; 

Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε να παραταθεί ο χρόνος έναρξης ισχύος των νέων ρυθμίσεων, που κατά τα ανωτέρω δεν μπορούν για αντικειμενικούς λόγους να εφαρμοστούν σήμερα, για την 1-1-2023, άλλως αυτές να μη συνοδεύονται μέχρι τις 31-12-2022 από κυρώσεις, ευελπιστώντας πως μέχρι τότε οι Δήμοι θα έχουν διαμορφώσει ολοκληρωμένα σχέδια αποκομιδής – απόθεσης οργανικών αποβλήτων.

Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα θα πρέπει να επανεξεταστεί το νομικό πλαίσιο και να επεκταθεί, όπως είναι δίκαιο και σωστό, το κριτήριο του τζίρου (ως προς την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων) και στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε σχέση με τα έσοδά τους που προέρχονται από τις υπηρεσίες εστίασης (και όχι και τις υπηρεσίες διαμονής). Σημειώνεται πως, όπως επιβεβαιώνεται και από τον επιμερισμό των συντελεστών ΦΠΑ στο ξενοδοχειακό προϊόν (βάσει σχετικής εγκυκλίου της ΑΑΔΕ) το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης προέρχεται από τη διαμονή και όχι από την παροχή υπηρεσιών εστίασης και επομένως αντίστοιχα περιορισμένα είναι τα παραγόμενα οργανικά απόβλητα. 

Κλείνει η ΠΟΞ.