Η IATA, Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών, ολοκλήρωσε την ετήσια αναθεώρηση των εγχειριδίων της για την αερομεταφορά φορτιών , την επίγεια εξυπηρέτηση και τους ταξιδιωτικούς πράκτορες.
Με περισσότερες από 350 αναθεωρήσεις, η IATA στοχεύει στη διασφάλιση των κρατικών και αεροπορικών κανονισμών, στην εξυπηρέτηση των αναγκών του κλάδου καθώς και στην υλοποίηση των νέων και βελτιωμένων πρακτικών ,ώστε οι αλλαγές που επέφερε η πανδημία λόγω του COVID-19 στις αερομεταφορές να ομαλοποιηθούν.

Τα αναθεωρημένα εγχειρίδια παρέχουν καθοδήγηση, σε όλο τον κλάδο των αερομεταφορών. Αεροπορικές εταιρείες, αεροδρόμια, πάροχοι επίγειων υπηρεσιών, διαμεταφορείς, φορτωτές και κατασκευαστές μεταξύ άλλων – βασίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές της IATA για να διασφαλίσουν εύρωστες και αποτελεσματικές λειτουργίες.

Σε μια πρόσφατη έρευνα, το 94% των χρηστών ανέφερε ότι τα εγχειρίδια της IATA βοήθησαν την επιχείρησή τους, ενώ το 88% των χρηστών του εγχειριδίου της IATA για τα επικίνδυνα εμπορεύματα δήλωσε ότι το εγχειρίδιο ήταν απαραίτητο για τη διατήρηση των λειτουργιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. 

Τα εγχειρίδια της IATA βασίζονται στις συστάσεις που έχουν εκπονηθεί από φορείς θέσπισης προτύπων, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) και άλλες ομάδες εργασίας του κλάδου.

«Η τήρηση διεθνώς προτύπων είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ασφάλειας για την αξιόπιστη λειτουργία του κλάδο των αερομεταφορών » δήλωσε ο Nick Careen, Ανώτερος Αντιπρόεδρος Λειτουργίας, Ασφάλειας και Προστασίας της ΙΑΤΑ.

«Οι αερομεταφορές ήταν πάντα σε θέση να προσαρμόζουν τις παγκόσμιες διαδικασίες γρήγορα και αποτελεσματικά. Και ενώ οι τακτικές αναθεωρήσεις αποτελούν εδώ και καιρό βέλτιστη πρακτική του κλάδου. Η ανταπόκριση στο COVID-19 προκάλεσε αλλαγές σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Τα εγχειρίδια του 2022 παρέχουν το επικαιροποιημένο υλικό καθοδήγησης που επιτρέπει στις εταιρείες να μετριάσουν τους κινδύνους για την ασφάλεια τόσο του προσωπικού όσο και των επιβατών, ενώ παράλληλα συμμορφώνονται με τους πιο πρόσφατους διεθνείς κανόνες και κανονισμούς για τις αερομεταφορές. Αυτό είναι απαραίτητο για τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου ασφάλειας καθώς ο κλάδος ανακάμπτει από τις επιπτώσεις της κρίσης COVID-19» τόνισε ο Careen.

IATA itnnews