Πάνω από το 50% των καταλυμάτων στην Ελλάδα, που προβάλλονται ως ξενοδοχεία στο διαδίκτυο και σε μεγάλους OTA’S (όπως Βooking.com, Hotels.com) δεν είναι ξενοδοχεία ή τουλάχιστον δεν είναι μέλη του ΞΕΕ .

Σε έλεγχο που διενήργησε στο διαδίκτυο η συνεργαζόμενη με το ΞΕΕ εταιρεία «Hotellisense», σε σύνολο 8.700 καταλυμάτων εντοπίστηκαν περίπου 4.500 προβληματικές περιπτώσεις καταλυμάτων που δεν ανήκουν στο δυναμικό του Ξ.Ε.Ε. (ποσοστό παραβατικότητας -παραπλανητικής διαφήμισης της τάξης του 52,3%).

Το ΞΕΕ επιδιώκει να δημιουργήσει έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό μέσω του οποίου θα επιτευχθεί η ενίσχυση του Παρατηρητηρίου Παραπλανητικής Διαφήμισης του Επιμελητηρίου, προκειμένου να εντοπίζεται η παραβατική εμφάνιση καταλυμάτων που παρουσιάζονται ως ξενοδοχεία, ενώ δεν είναι, τόσο στο Διαδίκτυο όσο και σε μεγάλους ΟΤΑ’S.

Ο σκοπός του όλου εγχειρήματος είναι η πάταξη της παραξενοδοχίας. Το ΞΕΕ, μάλιστα, παράλληλα με το έργο που επιτελεί τόσο η «Hotellisense» όσο και το Παρατηρητήριο Παραπλανητικής Διαφήμισης, έχει απευθυνθεί σε ένα εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο για θέματα ανταγωνισμού έτσι ώστε στο μέλλον να κινηθεί νομικά προκειμένου να αντιμετωπιστεί όλη αυτή η παραβατικότητα σε βάρος των μελών του Ξ.Ε.Ε.