Τη λήψη μέτρων, που θα υποστηρίξουν τη ρευστότητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ζητεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων με επιστολή της στον υπουργό Ανάπτυξης ΄Άδωνι Γεωργιάδη.

Διαβάστε την επιστολή…

Βρισκόμαστε στα μέσα Ιουλίου και η τουριστική περίοδος τώρα επί της ουσίας αρχίζει σιγά σιγά να ξεκινά, είναι δε άγνωστο λόγω της μετάλλαξης Δ πώς θα εξελιχθεί. Τα ξενοδοχεία μας στερούνται επαρκών εσόδων εδώ και πλέον των 16 μηνών. Το γεγονός πως εντός του 2021 διεκπεραιώνουν τα voucher από τις ακυρώσεις κρατήσεων του 2020, έχει ως αποτέλεσμα η ρευστότητα να μειώνεται κατά πολύ.

Οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ καθυστερούν, με αποτέλεσμα έως και τον Ιούνιο του 2021 το τραπεζικό σύστημα να απαιτεί κανονικά την πληρωμή των δόσεων των δανείων.

Ενώ υπήρξε σημαντική ανάσα με την επιδότηση τόκων του πρώτου τετραμήνου, το πρόβλημα της επιμήκυνσης αποπληρωμής των δανείων παραμένει, κυρίως αναφορικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία Covid μέσω ΕΤΕΑΝ (ΤΕΠΙΧ και Ταμείο Εγγυοδοσίας), τα οποία είναι απαιτητά σε μεγάλο ποσοστό από τον Ιούλιο και μετά.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι τα χρήματα τα οποία αναμένουμε να λάβουμε μέσω της επιδότησης κεφαλαίου κίνησης τουριστικών επιχειρήσεων, μην έχοντας μπροστά μας ένα ξεκάθαρο τοπίο ρυθμίσεων, να χρησιμοποιηθούν τελικά για τη κάλυψη δανειακών υποχρεώσεων και όχι για την πραγματική ενίσχυση της ρευστότητας των ξενοδοχείων μας.

Σημειώνεται πως από το συγκεκριμένο πρόγραμμα (επιδότηση κεφαλαίου κίνησης τουριστικών επιχειρήσεων) έχουν εξαιρεθεί τόσο οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που δεν πληρούν το κριτήριο της 1 ΕΜΕ, όσο και πολλές επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται πλέον της μιας ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου ενισχύσεων που δικαιούνται να λάβουν βάσει του Προσωρινού Πλαισίου αθροίζονται όλες οι επιμέρους ενισχύσεις που έλαβαν για κάθε ξενοδοχείο χωριστά με αποτέλεσμα το όριο να έχει εξαντληθεί…

Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε τα εξής:

  • Παράταση της περιόδου χάριτος αποπληρωμής των χρεολυσίων των δανείων που έχουν χορηγηθεί μέσω του ΕΤΕΑΝ (ΤΕΠΙΧ και Ταμείο Εγγυοδοσίας) για άλλο ένα έτος και επιμήκυνση από τα 5 στα 10 έτη.
  • Επίσπευση των διαδικασιών ένταξης στο Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ.
  • Τροποποίηση των όρων του Προγράμματος «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ», ώστε στον αριθμό των απασχολούμενων για την ένταξη σε αυτό να λαμβάνoνται υπόψη και «οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες» και «οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται οικονομικά οφέλη από την επιχείρηση» σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 5 του Παραρτήματος ΙΙ της Πρόσκλησης. Άλλως να υπάρξει άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο, ακόμα και με μικρότερο ποσοστό επιδότησης, που να καλύπτει τη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, η οποία σημειωτέον εξαιρείται και από την ενίσχυση της επιδότησης παγίων δαπανών.
  • Με δεδομένο πως σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση, οι δικαιούχοι του προγράμματος «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» πληρούν καταρχήν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3.12 του προσωρινού πλαισίου («Ενισχύσεις υπό μορφή στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες») να εφαρμοστεί το σε αυτή προβλεπόμενο ανώτατο όριο ενισχύσεων (10 εκ. ευρώ), ώστε και οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται περισσότερες από μια ξενοδοχειακές μονάδες και ως εκ τούτου έχουν εξαντλήσει το όριο του Προσωρινού Πλαισίου να μπορέσουν να ενταχθούν σε αυτό – άλλωστε και βάσει του συγκεκριμένου προγράμματος η επιδότηση ορίζεται ανά τουριστικό κατάλυμα και όχι ανά επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση με δεδομένη την εξέλιξη της πανδημίας το σήμερα ισχύον ανώτατο όριο του Προσωρινού Πλαισίου (1.8 εκ ευρώ), στο οποίο προσμετρώνται επί της ουσίας σχεδόν όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν μέχρι σήμερα προβλεφθεί (Επιστρεπτέες προκαταβολές, πρόγραμμα Γέφυρα ΙΙ, Επιδότηση Τόκων, Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης κ.λπ.), θα πρέπει να επανεξετασθεί και να αυξηθεί περαιτέρω.