Σειρά σημαντικών διαλέξεων από 3 ως 7 Απριλίου για θέματα ταυτότητας τόπου, πολιτισμικού τοπίου, προστασίας και ανάδειξης των ορεινών οικισμών και ένταξης των σύγχρονων αναγκών στην παράδοση, παρουσιάζει το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας του Ε.Μ.Π. 
Αντικείμενο των διαλέξεων είναι η ανάδειξη της συμβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στις βασικές αναπτυξιακές προοπτικές των ορεινών περιοχών, με βάση την ανάλυση και την αξιολόγηση της διεθνούς εμπειρίας, της ελληνικής νομοθεσίας, των υφιστάμενων θεσμών και της πρακτικής εφαρμογής.
Οι διαλέξεις για την Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος και των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισμών θα πραγματοποιούνται καθημερινά στο Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας, στο Μέτσοβο, από τις 09:30 το πρωί έως τις 15:00 το μεσημέρι και στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν πιστοποιητικά συμμετοχής.