Συστάθηκε η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Δυτικής Σάμου.

Η νέα Επιτροπή του Δήμου έχει ως εξής:

Τακτικά Μέλη:

Βακάκης Νικόλαος, Πρόεδρος,  Λογοθέτης Στέλιος,  Ανδρεάδης Νικόλαος,  Αποστόλου Ν. Δημήτριος, Τσούλος Νικόλαος, Ελένη Μανώλη, Σταύρου Αικατερίνη, Σταυρού Αικατερίνη, Ισιδώρου Μαρία και Καββάδας Τριαντάφυλλος.

Αναπληρωματικά Μέλη:

Κυριαζής Κωνσταντίνος, Κλουκιώτης Στέλιος και Δραπανιώτη Δέσποινα.