Παραμένουν οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία και στα καταλύματα για άλλον ένα μήνα, τον Ιούλιο, εντός διαδικασίας αναστολής σύμβασης.

Ειδικά για τις εποχικές επιχειρήσεις, παρέχεται το δικαίωμα να ενταχθούν στο πρόγραμμα των 100.000 θέσεων εργασίας με προσλήψεις για διάστημα 1-6 μήνες, πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Εκτός διαδικασίας μένουν όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην τροφοδοσία για εκδηλώσεις, καθώς και η εκπαίδευση, λόγω λήξης της σχολικής περιόδου. Επίσης, εκτός αναστολής σύμβασης τίθεται το σύνολο του κλάδου της εστίασης.