Τη διεύρυνση του Σαββατοκύριακου ζητεί το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού, WTTC, καθώς μια τέτοια προσέγγιση θα έδινε κίνητρα για περισσότερα ταξίδια εσωτερικού και εξωτερικού.

Η διεύρυνση του Σαββατοκύριακου θα επιταχύνει επιτυχώς την ανάκαμψη όλων των οικονομικών κλάδων, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου ταξιδιών και τουρισμού, τονίζει το Συμβούλιο και επισημαίνει ότι με τον τρόπο αυτό θα δημιουργούνταν επιπλέον δαπάνες για αναψυχή από τους καταναλωτές σε όλους τους οικονομικούς κλάδους, κάτι που θα είχε θετικό αντίκρισμα στην ευρύτερη οικονομία.

Όσον αφορά τον τουριστικό κλάδο, η τετραήμερη εργασία μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη από πολλές και διαφορετικές επιχειρήσεις, ως εξής σύμφωνα με το WTTC…

-Ίδιες ώρες την εβδομάδα με πριν, όμως συγκεντρωμένες σε 4 ημέρες και όχι σε 5. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι θα εργάζονται περισσότερες ώρες την ημέρα.

-Ίδιες ώρες ημερησίως με πριν όμως 4 αντί για 5 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι θα εργάζονται 20% λιγότερες ώρες, και οι επιχειρήσεις θα απολαμβάνουν αυξημένη παραγωγικότητα.

-Συνδυασμός των δύο πιο πάνω προτάσεων.

Σύμφωνα με έρευνα του WTTC, ακόμα και η μέτρια επανεκκίνηση των ταξιδιών θα έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη δημιουργώντας πολύτιμο ΑΕΠ και θέσεις εργασίας για όλες τις οικονομίες που έχουν χτυπηθεί άσχημα από την πανδημία.

Για παράδειγμα, για κάθε 1% (ή 15 εκατ.) αύξησης των διεθνών αφίξεων στην Ευρώπη, θα δημιουργούνταν επιπλέον 7,23 δισ. δολάρια επιπλέον ΑΕΠ. Μια αύξηση των διεθνών αφίξεων κατά 100 εκατ., δηλαδή ισοδύναμη με +6,7%, θα έχει ως αποτέλεσμα 48 δισ. δολάρια επιπλέον ΑΕΠ.

Η μετάβαση σε μια μικρότερη εργάσιμη εβδομάδα δεν θα τονώσει μόνο την οικονομική ανάκαμψη, αλλά θα έχει και θετικό αντίκτυπο στους υπαλλήλους και στους οργανισμούς διαφορετικών τομέων σε ολόκληρο τον κόσμο. Μια μικρότερη εργάσιμη εβδομάδα έχει αποδειχθεί ιδανική για ευέλικτη εργασία, πρακτική που απέκτησε σημαντική δυναμική κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις από μεμονωμένες εταιρείες ότι η συρρίκνωση των εργάσιμων ημερών την εβδομάδα, διατηρώντας τα επίπεδα αμοιβών, ενισχύει την παραγωγικότητα και την ευημερία. Το 2019, η σχολή Henley Business έκανε έρευνα ανάμεσα σε 505 ηγέτες επιχειρήσεων και περισσότερους από 2.000 υπαλλήλους στο Ηνωμένο Βασίλειο για να αποκαλύψει τον αντίκτυπο της τετραήμερης εργασίας.

Σε οργανισμούς όπου έχει εφαρμοστεί μικρότερη εργάσιμη εβδομάδα, το 64% των ηγετών παρατήρησε αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού και της ποιότητας εργασίας λόγω της μείωσης των απουσιών ασθένειας και συνολικά αυξημένη ευημερία. Σε έρευνα της Henley Business School για εταιρείες που εφαρμόζουν ήδη τετραήμερη εβδομάδα, το 63% δήλωσε ότι οι ευέλικτες επιλογές εργασίας τους βοηθούν να προσελκύσουν τα σωστά ταλέντα. Εκτός από την προσέλκυση ταλέντων, η τετραήμερη εβδομαδιαία εργασία έχει επίσης τη δυνατότητα βελτίωσης της διατήρησης και της ικανοποίησης των εργαζομένων.