Κατά τη διάρκεια του τρίτου γύρου διαπραγματεύσεων χθες Τρίτη 18 Μαΐου, σχετικά με τον προτεινόμενο κανονισμό της ΕΕ για το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό COVID-19, οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέβαλαν συμβιβαστικό πακέτο που περιλαμβάνει αλλαγές σχετικά με το κόστος των διαγνωστικών τεστ και τους περιορισμούς στην ελεύθερη μετακίνηση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά ευρωπαϊκή λύση για τη διευκόλυνση των δωρεάν τεστ ως μέσου για την αποκατάσταση του θεμελιώδους δικαιώματος των Ευρωπαίων πολιτών στη δωρεάν μετακίνηση, την αποφυγή διακρίσεων και την παροχή εναλλακτικής λύσης για ανθρώπους που δεν έχουν εμβολιαστεί.

Για το σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει τη χρήση του Μέσου Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης και τη διάθεση σημαντικού ποσού για τη διασφάλιση προσβάσιμων, έγκαιρων και δωρεάν διαγνωστικών τεστ. Δε θα ήταν η πρώτη φορά που θα γινόταν χρήση του Μέσου Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης στο πλαίσιο της πανδημίας: 3,5 δισ. ευρώ (από τα οποία τα κράτη μέλη συνεισέφεραν 750 εκατ. ευρώ) χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά εμβολίων (Προκαταρκτικές Συμφωνίες Αγοράς) και 46 εκατ. ευρώ διατέθηκαν για τις προπαρασκευαστικές εργασίες για το πιστοποιητικό COVID-19.

Δεδομένου ότι επείγει η έκδοση του Πιστοποιητικού COVID-19, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει επίσης την εφαρμογή της διαδικασίας κατεπείγοντος, προκειμένου να επικυρωθεί η χρήση του Μέσου Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης, σε συνδυασμό με τους κανονισμούς για το Πιστοποιητικό COVID-19 κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας του Ιουνίου.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των συννομοθετών θα συνεχιστούν αύριο, Πέμπτη 20 Μαΐου, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας εγκαίρως για την θερινή περίοδο.