Η Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ  Έλενα Κουντουρά, εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της έκθεσης  για την Οδική Ασφάλεια στην ΕΕ 2021-2030,  παρουσίασε την έκθεση στην  Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού TRAN του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όλες οι πολιτικές ομάδες, οι σκιώδεις εισηγητές και ο  Ευρωπαίος Συντονιστής για την Οδική Ασφάλεια, Matthew Baldwin, συνεχάρησαν την κυρία Κουντουρά για την ολοκληρωμένη έκθεση που κατάρτισε και εξέφρασαν τη στήριξή τους στους φιλόδοξους αλλά απόλυτα ρεαλιστικούς στόχους που θέτει.  

Σε πλήρη στοίχιση και σε εφαρμογή της νέας στρατηγικής της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μείωση των  θανάτων και σοβαρών τραυματισμών κατά 50% στους ευρωπαϊκούς δρόμους μέχρι το τέλος της δεκαετίας, η Έκθεση της Έλενας Κουντουρά προτείνει δέσμη μέτρων και προτάσεων με βάση 4 στρατηγικούς πυλώνες: τα ασφαλή οχήματα, τις ασφαλείς υποδομές, την ασφαλή χρήση του οδικού δικτύου και τη διαμόρφωση κατάλληλου πλαισίου για το μέλλον.

Για την κατάρτιση της Έκθεσης, η Έλενα Κουντουρά διαβουλεύτηκε  με τη Γενική  Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών DG MOVE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών ETSC και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές ETF.

Οι βασικές προτάσεις που περιλαμβάνει η Έκθεση της Έλενας Κουντουρά είναι:

•  Η εισαγωγή ενός συνόλου 8  βασικών δεικτών επιδόσεων (KPI)  στην οδική ασφάλεια, που θα χρησιμοποιηθούν για τη  συγκέντρωση εναρμονισμένων  στοιχείων από τα κράτη-μέλη, με στόχο να υπάρξει  στοχοθετημένη ανάλυση των επιδόσεων τους, όπου σήμερα παρουσιάζουν τεράστιες αποκλίσεις, και εντοπισμός των ελλείψεων.

• Η συστηματική αξιολόγηση και βαθμολόγηση όλων των ευρωπαϊκών δρόμων 

• Η εξασφάλιση από τα κράτη-μέλη μέρους του εθνικού τους προϋπολογισμού για την οδική ασφάλεια για την υλοποίηση προγραμμάτων, συνδυαστικά  με  κονδύλια και προγράμματα της Ε.Ε.

• Η προτεραιότητα σε επενδύσεις υποδομών που αποφέρουν το μεγαλύτερο όφελος στην οδική ασφάλεια, ώστε αυτές να προχωρήσουν ταχύτερα. 

• Πλήρης εφαρμογή της  ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί  προηγμένων χαρακτηριστικών  ασφαλείας στα οχήματα, όπως το Intelligent Speed Assistance και το Emergency Lane Keeping System, μέσω φιλόδοξης  δευτερεύουσας νομοθεσίας, συμβατής με τις τεχνολογικές εξελίξεις στα οχήματα και τα συστήματα οδήγησης.

• Νέο εναρμονισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα αυτοματοποιημένα αυτοκίνητα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα λειτουργούν με ασφαλή τρόπο.

• Θέσπιση ευρωπαϊκού πλαισίου έγκρισης τύπου για τις νέες συσκευές προσωπικής κινητικότητας και έκδοση από την Κομισιόν κατευθυντήριων γραμμών  σχετικά τη χρήση τους, στα κράτη-μέλη.

• Μηδενική  ανοχή στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών.

• Μέγιστες  ταχύτητες των 30 χλμ./ώρα σε κατοικημένες περιοχές και περιοχές όπου κινούνται πεζοί και ποδηλάτες. 

• Ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου για τη διασυνοριακή επιβολή των αδικημάτων οδικής κυκλοφορίας, στην επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας.

• Μέτρα  για την αντιμετώπιση της κόπωσης των  επαγγελματιών οδηγών και τη βελτίωση της ασφάλειας του προσωπικού των  κατ’ οίκον διανομών.

• Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών της ΕΕ και μεταξύ άλλων την καθιέρωση Ευρωπαϊκού Έτους για την Οδική Ασφάλεια.

• Μεγαλύτερη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς και υγιέστερων τρόπων μετακίνησης στις πόλεις όπως το περπάτημα και η ποδηλασία.

Παρουσιάζοντας την Έκθεση η Έλενα Κουντουρά ζήτησε από την Κομισιόν να επιδείξει ισχυρή πολιτική βούληση, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας έως το 2030 και να μη χαθεί ακόμη μία ευκαιρία, όπως συνέβη την προηγούμενη δεκαετία, που είχε τεράστιο κόστος σε ανθρώπινες ζωές.

Παρέμβαση Κουντουρά προς την Επίτροπο Μεταφορών

Απευθυνόμενη στην Επίτροπο Μεταφορών Αντίνα Βαλεάν, που συμμετείχε επίσης στη συνεδρίαση, η Έλενα  Κουντουρά τόνισε την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει πιο ενεργό και ηγετικό ρόλο στην οριζόντια  εφαρμογή της πολιτικής για την οδική ασφάλεια από τα  κράτη-μέλη, που παρουσιάζουν σήμερα ακόμη  τεράστιες αποκλίσεις στις επιδόσεις τους. Η Ευρωβουλευτής κάλεσε την Επίτροπο  να στηρίξει την πρόταση που υπέβαλε  για την  ίδρυση ενός νέου Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τις Οδικές Μεταφορές,  στα πρότυπα των αντίστοιχων ευρωπαϊκών οργανισμών που υπάρχουν ήδη για όλες τις άλλες μεταφορές: αεροπορικές, θαλάσσιες, σιδηροδρομικές. Η ίδρυση του Οργανισμού, σύμφωνα με την κυρία Κουντουρά, έχει καθυστερήσει αδικαιολόγητα και πρέπει άμεσα να δρομολογηθεί για να στηρίξει ουσιαστικά το έργο στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια για τη βελτίωση της ασφάλειας στους ευρωπαϊκούς δρόμους.

Απαντώντας, η Επίτροπος επισήμανε ότι η Κομισιόν θα εξετάσει την  πρόταση της Έλενας Κουντουρά για την ίδρυση του νέου Οργανισμού.

Σημειώνεται ότι η Έκθεση θα τεθεί προς ψήφιση στην Επιτροπή TRAN τον Ιούνιο και στη συνέχεια θα κατατεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Σεπτέμβριο.