Επιστολή προς τον υφυπουργό Οικονομικών Απ. Βεσυρόπουλο και τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή απέστειλε ο ΣΕΤΕ στην οποία αναφέρει τα εξής: «Με την ΠΟΛ 1073/31.3.2015 προβλέπεται πως «…πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν χρησιμοποιούνται παραγωγικά για τις ανάγκες της βασικής επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης, ούτε και για τις τυχόν παρεπόμενες ασχολίες της, δηλαδή εκείνα τα οποία έχουν τεθεί εκτός εκμετάλλευσης (ή σε αδράνεια), γι’ αυτά και για το χρονικό διάστημα που είναι εκτός εκμετάλλευσης δεν θα υπολογίζονται φορολογικές αποσβέσεις..»

Το έτος 2020 ήταν μια χρονιά πρωτόγνωρη, λόγω της πανδημίας. Μεγάλο μέρος του έτους οι επιχειρήσεις παρέμειναν υποχρεωτικά κλειστές, με κρατική εντολή. Και όταν όμως επιτράπηκε η λειτουργία τους, πολλές δεν άνοιξαν καθόλου, αφού λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόζονταν δεν είχαν αντικείμενο δραστηριότητας. Στον τουριστικό τομέα η απώλεια τζίρου κυμάνθηκε κατά μέσο όρο σε -78%. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε πως το 40% περίπου των ξενοδοχείων παρέμεινε κλειστό -δεν επαναλειτούργησαν καθόλου.

Με δεδομένο ότι οι επιχειρήσεις είναι στη διαδικασία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, θα πρέπει να προβλεφθεί πως η παραπάνω ρύθμιση της ΠΟΛ 1073 δεν θα εφαρμοστεί για το έτος 2020 για προφανείς λόγους ανωτέρας βίας (πανδημία), οι οποίοι δεν τους επέτρεψαν να λειτουργήσουν», καταλήγει η επιστολή του ΣΕΤΕ.