Η κυβέρνηση της ΝΔ εξακολουθεί να μην στηρίζει, αλλά να εμπαίζει Ξεναγούς και  Τουριστικούς συνοδούς, οι οποίοι βρίσκονται σε δεινή οικονομική θέση και αντιμετωπίζουν οξύτατο πρόβλημα επιβίωσης.

Η ειδική αποζημίωση που έχουν λάβει μέχρι σήμερα, συνολικά δεν καλύπτει ούτε κατ ελάχιστο τις καθημερινές τους ανάγκες.

Ξεναγοί και Τουριστικοί Συνοδοί ΔΕΝ έχουν ενταχθεί στην αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2020, και τους τελευταίους 10 μήνες καλούνται να ζήσουν με την συνολική αποζημίωση 1.868 ευρώ!!!

Παρά τις αλλεπάλληλες προσπάθειές τους και τις δικές μας διαρκείς οχλήσεις προς το Υπουργείο Τουρισμού, οι Ξεναγοί και οι Τουριστικοι Συνοδοί ΔΕΝ έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2020.

Επιπλέον, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη, μόνο υποσχέσεις, για να ενταχθούν στους δικαιούχους αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους πρώτους μήνες της νέας χρονιάς, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο του 2021, ώστε να κατορθώσουν να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα, τουλάχιστον, 100 ένσημα το 2021.

Για το καλό του Ελληνικού Τουρισμού και Πολιτισμού  Ξεναγοί και Τουριστικοί Συνοδοί πρέπει να στηριχτούν. 

Αποτελούν πρεσβευτές της χώρας μας που με το έργο τους συμβάλλουν, ο καθένας από την πλευρά του,  στην εθνική οικονομία και στην τουριστική προβολή της χώρας μας .