Η Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του HAPCO, συμμετέχουν ενεργά σε τηλεδιασκέψεις των φορέων Τουρισμού με τον Υπουργό Τουρισμού, κ. Χάρη Θεοχάρη Υπουργείο Τουρισμού – Ministry of Tourism και παρουσιάζουν τα θέματα άμεσης προτεραιότητας, που αφορούν στο Συνεδριακό Τουρισμό.

Αναφέρουμε ενδεικτικά μερικά από τα θέματα:

• ΧΑΡΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ AΠΟ ΤΗ ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19

• ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ COVID-19, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

• ΦΠΑ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

• ΑΝΑΚΑΜΨΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

• ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ