Και η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενισχύει τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της περιοχής που επλήγησαν από τον Covid-19. 

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000€

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 13/10/2020 και ώρα 13.00 και έως τις 30/10/2020 και ώρα 15:00. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 30 εκατ. ευρώ

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση