Η κρίση της πανδημίας εξακολούθησε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη κερδών του Ομίλου Lufthansa το τρίτο τρίμηνο του 2020.

Ωστόσο, λόγω της επέκτασης του προγράμματος πτήσεων τους καλοκαιρινούς μήνες του Ιουλίου και του Αυγούστου και σημαντικών μειώσεων κόστους, οι απώλειες μειώθηκαν σε σύγκριση με δεύτερο τέταρτο.

Σε προκαταρκτική βάση, το προσαρμοσμένο EBIT το τρίτο τρίμηνο ανήλθε σε -1,262 εκατομμύρια ευρώ (προηγούμενο έτος: 1.297 εκατομμύρια ευρώ). Μετά από εννέα μήνες, η λειτουργική ζημιά ήταν -4.161 εκατομμύρια ευρώ (προηγούμενο έτος: 1.715 εκατομμύρια ευρώ).

Η προσαρμοσμένη ελεύθερη ταμειακή ροή για τους πρώτους εννέα μήνες του 2020 ανήλθε σε -2,579 εκατομμύρια ευρώ (προηγούμενο έτος: 685 εκατομμύρια ευρώ).

Το τρίτο τρίμηνο, οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές ήταν -2,069 εκατομμύρια ευρώ (προηγούμενο έτος: 416 εκατομμύρια ευρώ).

Οι πληρωμές ύψους 2,0 δισεκατομμυρίων ευρώ για ακυρώσεις πτήσεων που σχετίζονται με κορώνα αντισταθμίστηκαν εν μέρει το τρίτο τρίμηνο από εισροές μετρητών από την επέκταση των δραστηριοτήτων πτήσεων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Ο Όμιλος επωφελήθηκε επίσης από την αυστηρή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και την αναβολή των πληρωμών φόρου. Το καθαρό χρέος στο τέλος του τρίτου τριμήνου ήταν 8,930 εκατομμύρια ευρώ (31 Δεκεμβρίου 2019: 6,662 εκατομμύρια ευρώ).

Στο τέλος Σεπτεμβρίου, ο Όμιλος διέθετε ρευστότητα 10,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει μη αναληφθέντα κεφάλαια από πακέτα σταθεροποίησης 9 δισεκατομμυρίων ευρώ από τη Γερμανία, την Ελβετία, την Αυστρία και το Βέλγιο. Από αυτά, 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ είναι ακόμη διαθέσιμα.

Ο Όμιλος είναι επίσης σε θέση να αντέξει περαιτέρω επιβαρύνσεις από την πανδημία. Η ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια αναμένεται να παραμείνει χαμηλή τους επόμενους χειμερινούς μήνες λόγω της παγκόσμιας εξέλιξης της πανδημίας και των συναφών ταξιδιωτικών περιορισμών.

Σύμφωνα με τον τρέχοντα προγραμματισμό, οι αεροπορικές εταιρείες του Ομίλου θα προσφέρουν μόνο το 25% της χωρητικότητας του προηγούμενου έτους μόνο κατά το τέταρτο τρίμηνο για να διασφαλιστεί ότι οι πτήσεις των αεροσκαφών θα συνεχίσουν να δημιουργούν θετική συνεισφορά σε μετρητά.

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος Lufthansa εργάζεται εντατικά για μέτρα αναδιάρθρωσης σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, προκειμένου να επιτευχθεί βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη εξοικονόμηση κόστους και να ελαχιστοποιηθεί η λειτουργική ταμειακή εκροή.