Ο Δήμος Σαντορίνης ενέκρινε τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Ψηφιακός Ξεναγός στον πολιτισμό και τα δρώμενα της Σαντορίνης» προϋπολογισμού 100.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Αντικείμενο της σύμβασης θα αποτελούν τα ακόλουθα:

Α) Mobile εφαρμογή για την προβολή των πολιτιστικών σημείων του νησιού τα οποία θα είναι:

-Αρχαιολογικός Χώρος Ακρωτηρίου (χρήση και beacon τεχνολογίας)

-Αρχαία Θήρα (χρήση και beacon τεχνολογίας)

-Μουσείο Προϊστορικής Θήρας (χρήση και beacon τεχνολογίας)

-Αρχαιολογικό Μουσείο (χρήση και beacon τεχνολογίας)

-Εκκλησιαστική Συλλογή Πύργου

-Εκκλησία Παναγίας Επισκοπή Γωνιά

-Αγία Ειρήνη Περίσσα

– Γουλάς Εμπορείου (χρήση και beacon τεχνολογίας)

Β) Επιλογή τεχνολογίας beacon σε επιλεγμένα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος για εφαρμογή ακουστικής ξενάγησης σε δύο γλώσσες. Τα σημεία ακουστικής ξενάγησης περιεγράφηκαν παραπάνω.

Γ) Ημερολόγιο πολιτιστικών εκδηλώσεων μέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα και tablet. Θα παρέχεται ολοκληρωμένη και αναλυτική πληροφόρηση για τα ετήσια δρώμενα στο νησί αλλά και του συνόλου των πολιτιστικών γεγονότων και φεστιβάλ. Η πρόσβαση θα επιτρέπεται σε όλους τους χρήστες, ανεξάρτητα αν είναι εγγεγραμμένοι ή όχι και θα γίνεται είτε μέσω διαδικτυακής πύλης είτε μέσω mobile application για iOS & Android συσκευές.

Δ) Κεντρικό ψηφιακό Αποθετήριο εγγράφων και αρχείων πολυμέσων. Το υποσύστημα θα είναι μία cloud εφαρμογή στην οποία οι χρήστες θα μπορούν να εναποθηκεύσουν αρχεία φωτογραφιών, βίντεο, γραφικών, ήχου και κειμένου σε μια ασφαλή, κεντρική συλλογή. Τα αρχεία θα είναι οργανωμένα σε φακέλους, που θα τηρούνται από άτομα ή τμήματα και θα έχουν αντίγραφο σε πολλούς διακομιστές. Οι χρήστες θα εισάγουν εύκολα όλα τα αρχεία, θα ενσωματώνουν φίλτρα, θα διατηρούν ή θα αλλάζουν τους φακέλους και θα τα επανατοποθετούν σε ένα διατεταγμένο, σαφές, εξατομικευμένο σύστημα

Ε) Πλατφόρμα καταγραφής πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το εν λόγω υποσύστημα θα τροφοδοτείται από πολιτιστικούς φορείς αλλά και στελέχη του Δήμου για το σύνολο των εκδηλώσεων πολιτισμού που λαμβάνουν χώρα στο Δήμο σε όλη τη διάρκεια του έτους. Για τις εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα τους καλοκαιρινούς μήνες η πληροφορία θα είναι στα Αγγλικά και στα Κινέζικα. Θα περιλαμβάνει όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στο νησί και θα λειτουργεί και ως κεντρικό αποθετήριο με ιστορικά δεδομένα και με προτάσεις σε επισκέπτες του νησιού

ΣΤ) Ψηφιακή Εφαρμογή προβολής του νησιού της Νέας Καμένης και του ηφαιστείου της Σαντορίνης σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Το νησάκι της Νέας Καμένης έχει κηρυχθεί με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού ως τόπος «ιστορικού και ιδιαίτερου φυσικού κάλλους». Είναι, επίσης, η νεότερη ηφαιστειακή χέρσος της Ανατολικής Μεσογείου. Τα παλαιότερα πετρώματά του είναι ηλικίας 430 ετών και τα νεότερα 50.