Ο ΗΑΤΤΑ, μέλος της ECTAA, δημοσιεύει το παρακάτω δελτίο τύπου εκφράζοντας ταυτόχρονα την ικανοποίησή του για την επιτυχή έκβαση της δικαστικής διαδικασίας για τη διεκδίκηση εκ μέρους των τουριστικών γραφείων της επιστροφής οφειλόμενων ποσών που προέκυψαν από την πτώχευση της αεροπορικής εταιρείας MALEV.
Από την πρώτη στιγμή ο ΗΑΤΤΑ συμμετείχε ενεργά στη συγκεκριμένη υπόθεση, κάλυψε προκαταβολικά για λογαριασμό όλων των θιγόμενων τουριστικών γραφείων τα δικαστικά έξοδα και συνέβαλε στην συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών και στοιχείων μέχρι και την επιτυχή έκβαση της υπόθεσης.

Ο πρώην εθνικός αερομεταφορέας της Ουγγαρίας, MALEV, κήρυξε πτώχευση κατά τη διάρκεια του 2012, επιβαρύνοντας πολλά τουριστικά γραφεία και tour operator με απαιτήσεις επιστροφής χρημάτων. Μετά από μακροχρόνιες και πολύπλοκες διαπραγματεύσεις, τα τουριστικά γραφεία δικαιώθηκαν και θα τους επιστραφεί μεγάλο μέρος των απαιτήσεων τους.

Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2020. «Η πτώχευση μιας αεροπορικής εταιρείας είναι πάντα ένα σύνθετο ζήτημα και η MALEV δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Μετά από 8 χρόνια, οι προσπάθειες της ECTAA και των Συνδέσμων μελών της ανταμείβονται» δήλωσε ο Πρόεδρος της ECTAA, Pawel Niewiadomski.

Μετά την πτώχευση της εταιρείας MALEV, χρηματικά ποσά εισιτηρίων που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί εξασφαλίστηκαν σε ένα εγγυοδοτικό λογαριασμό από την ΙΑΤΑ, που είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση των αεροπορικών εισιτηρίων μεταξύ των πιστοποιημένων από την ίδια τουριστικών γραφείων και αεροπορικών εταιρειών. Τα τουριστικά γραφεία απαίτησαν την επιστροφή των χρημάτων των μη χρησιμοποιημένων εισιτηρίων, ώστε να τα αποδώσουν στους πελάτες τους, άλλοι όμως πιστωτές της MALEV αμφισβήτησαν τους νόμιμους δικαιούχους των χρημάτων.

Κατά τη διάρκεια του 2015, τρία χρόνια μετά την πτώχευση της εταιρείας, περίπου 190 τουριστικά γραφεία άνοιξαν μια δικαστική υπόθεση στο Άμστερνταμ προκειμένου να διασφαλίσουν το σχετικό δικαίωμά τους. Το 2018, μία δικαστική απόφαση που εκδόθηκε συμφώνησε με τις θέσεις των τουριστικών γραφείων και της ΙΑΤΑ και αναγνώρισε ότι αφενός τα χρήματα από εισιτήρια της εταιρείας που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί ανήκουν κατ’ αρχήν στους πελάτες των τουριστικών γραφείων, αφετέρου ότι το κονδύλι που διαχειρίζεται η ΙΑΤΑ δεν ήταν αρκετό για να καλύψει το σύνολο των απαιτήσεων.

Μετά την έκδοση αυτής της απόφασης ξεκίνησε σειρά συζητήσεων και, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω δικαστικές διαδικασίες, οι εμπλεκόμενες πλευρές ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις, έτσι ώστε να φτάσουν σε μια συμφωνία αποδεκτή από όλους. Η συμφωνία έχει πλέον υπογραφεί, κάτι που σημαίνει ότι όσα από τα ποσά έχουν διασταυρωθεί θα διανεμηθούν αναλογικά σε όλα τα τουριστικά γραφεία αφού παρακρατηθούν από αυτά τα δικαστικά έξοδα.

Ο κ. Pawel Niewiadomsi καταλήγει: «Είμαστε ευτυχείς που αυτή η υπόθεση μπορεί επιτέλους να κλείσει. Η επιστροφή των απαιτήσεων στη διάρκεια της μεγαλύτερης κρίσης του κλάδου είναι ένα υπέροχο νέο για τα τουριστικά γραφεία και τους πελάτες τους».


Η ECTAA εκπροσωπεί τους εθνικούς συνδέσμους τουριστικών γραφείων και και διοργανωτών οργανωμένων ταξιδιών 29 ευρωπαϊκών χωρών και αντιπροσωπεύει περίπου 80.000 επιχειρήσεις.