Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θεσσαλονίκης ενέκρινε το πρόγραμμα τουριστικών δράσεων για το 2020 με προϋπολογισμό ύψους 241.000 ευρώ.

Στόχος του τμήματος Τουρισμού του Δήμου είναι η ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό με αυξανόμενη ζήτηση και μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά.

Το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης ολοκληρώνει την κατάρτιση ενός στρατηγικού σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης με μακροπρόθεσμο χαρακτήρα μέσω του οποίου θα τίθενται στόχοι μετρήσιμοι και εφικτοί. Οι βασικοί άξονες είναι:

-Δημιουργία μίας διακριτής τουριστικής ταυτότητας για την πόλη (branding) σε συνεργασία με άλλους φορείς και την ανάθεση της τουριστικής προβολής σε αναγνωρισμένη ειδικευμένη εταιρία

-Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, βελτίωση των υποδομών και της αστικής κινητικότητας σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου

-Συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις και σε διεθνή δίκτυα

-Διοργάνωση FAM –PRESS TRIPS

-Μια ολοκληρωμένη στρατηγική προβολής, με στοχευμένες και συντονισμένες ενέργειες στο εξωτερικό με τη δημιουργία τουριστικών συμμαχιών αξιοποιώντας το δίκτυο των αδελφοποιημένων πόλεων.

-Διείσδυση της Θεσσαλονίκης σε νέες τουριστικές αγορές αξιοποιώντας τις απευθείας αεροπορικές πτήσεις.

-Εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος με την οργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων (flagship events)

-Δημιουργία διαδικτυακών υπηρεσιών όπως ολοκληρωμένο χρονολόγιο εκδηλώσεων (events calendar) στην ιστοσελίδα του Δήμου

-Ψηφιακή εφαρμογή περιήγησης αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών μνημείων μέσω κινητού τηλεφώνου

-Αξιοποίηση του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων ως ένα έντονο διαδραστικό περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψη τις νέες τάσεις αλλά και το προφίλ του σύγχρονου τουρίστα

-Eστίαση στις ειδικότερες μορφές τουρισμού όπως γαστρονομικός, θρησκευτικός, συνεδριακός και τουρισμός κρουαζιέρας κ.α.

-Αξιοποίηση κοντινών αποδράσεων όπως αρχαιολογικοί χώροι Πέλλας, Βεργίνας οι παραλίες της Χαλκιδικής και ο Όλυμπος το βουνό των θεών.

-Λειτουργία του FILMOFFICE σε συνεργασία με τον ΕΚΟΜΕ το οποίο θα συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη της πόλης.