Ανοικτή συζήτηση στο πλαίσιο της δράσης της weare ALL marketing Greece, διοργανώνει η Marketing Greece στην Κέρκυρα.
Στόχος είναι η συζήτηση για τη δυναμική του τουριστικού προϊόντος του προορισμού με τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 στη Συνεδριακή αίθουσα του Δ.Ο.Π.Α.Π στο Φαληράκι.