Έναντι ελάχιστου μηνιαίου μισθώματος 30.000 ευρώ το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών προκήρυξε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κατάθεση κλειστών προσφορών για την εκμίσθωση ακινήτου του επί της οδού Όθωνος 10 και Αμαλίας.

Το ακίνητο καταλαμβάνει ολόκληρο τον πρώτο όροφο. Πρόκειται για χώρους επιφάνειας περίπου 958 τ.μ. , οι οποίοι κατά το παρελθόν λειτούργησαν ως γραφεία.  Η είσοδος στο ακίνητο, πραγματοποιείται από τη στοά που βρίσκεται στην οδό  Όθωνος, από δύο διαφορετικές, ανεξάρτητες εισόδους.

Σήμερα, έχει υλοποιηθεί ένα μεγάλο μέρος των αποξηλώσεων εντός του ακινήτου, για την ανακαίνισή του, χωρίς να έχει γίνει η αποκομιδή των παλαιών υλικών, με συνέπεια το εσωτερικό του, να είναι σε κακή κατάσταση, μη λειτουργικό και να χρήζει εκτεταμένων παρεμβάσεων, ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζεται. Το ακίνητο βρίσκεται στο διοικητικό και οικονομικό κέντρο της πόλης, σε ένα από τα πιο προβεβλημένα σημεία της, στις παρυφές του εμπορικού κέντρου της Αθήνας, πολύ κοντά στα πλέον προβεβλημένα ξενοδοχεία (Μεγάλη Βρετανία, King George κ.α.), με την κύρια πρόσοψή του, της Λεωφόρου Αμαλίας, ακριβώς απέναντι από τον κήπο του Ζαππείου και απέναντι / διαγώνια από το κτίριο της Βουλής των Ελλήνων και την πρόσοψη της οδού Όθωνος, απέναντι από την πλατεία Συντάγματος.

Η κατακύρωση του διαγωνισμού, θα γίνει στον συμμετέχοντα, Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ή Κοινοπραξία ή Ένωση Προσώπων, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που θα υποβάλλει την υψηλότερη οικονομική προσφορά.

Η εκμίσθωση του ως άνω ακινήτου θα γίνει για διάστημα 12 ετών, με έναρξη αυτής την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού μισθωτηρίου. Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης για μέχρι δύο επιπλέον έτη, άνευ διαγωνισμού, μετά από αίτημα του μισθωτή και σύμφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, ή του όποιου Φορέα διαδεχθεί αυτόν, με μίσθωμα το οποίο είτε θα επανακαθορίζεται μετά από εκτίμηση της τότε ισχύουσας μισθωτικής αξίας από πιστοποιημένο εκτιμητή, είτε θα αποτελεί συνέχεια του τότε ισχύοντος καταβαλλόμενου μισθώματος.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., επί της οδού Φιλελλήνων 13 – 15, στην Αθήνα την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10:00΄ π.μ., ενώπιον 5μελούς Επιτροπής.

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο εγγράφως, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, με τα στοιχεία του συμμετέχοντα, απευθυνόμενο στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., προς την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, με την ένδειξη: «Για το Δημόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισμό με κατάθεση κλειστών προσφορών για την εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. επί της οδού Όθωνος 10 και Αμαλίας στην Αθήνα».