O Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρευρέθηκε την Κυριακή (9/7/17) στη Νίσυρο, συμμετέχοντας στο 5ο Διεθνές Συμπόσιο Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου για την Εξέργεια, την Ανάλυση του Κύκλου της Ζωής και την Αειφορία που διεξήχθη με επιτυχία στο νησί.

Ευκαιρίες για αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των νησιών μας

Ο Νεκτάριος Σαντορινιός τόνισε την σημασία της διεξαγωγής τέτοιων συνεδρίων στα νησιά, αφού, όπως είπε, δίνονται εξαιρετικές ευκαιρίες για την εξεύρεση πρόσθετων τρόπων αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτουν.

Στο πλαίσιο αυτό, τον Σεπτέμβρη από την Κρήτη θα ανακοινωθεί από τον Υπουργό Ενέργειας και τον αρμόδιο Ευρωπαίο Επίτροπο, μια σημαντική και ρηξικέλευθη νομοθετική πρωτοβουλία, το Νομοσχέδιο για Ενεργειακούς Συνεταιρισμούς. Στόχος του θα είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες πρόνοιες στα μικρά νησιά, μέσω χρηματοδοτήσεων που ήδη έχουν εξευρεθεί, ώστε να δημιουργηθούν Συνεταιρισμοί, φυσικών ή νομικών προσώπων, σε συνεργασία με τον Δήμο, προκειμένου να λειτουργήσουν υποδομές παραγωγής εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Η Νίσυρος, σχολίασε, μέσω της σημαντικής αυτής πρωτοβουλίας, θα μπορούσε να ικανοποιήσει το πλάνο της για κατά 85% ενεργειακή αυτονομία.

Συνολικότερος σκοπός της παραπάνω δράσης είναι η δημιουργία των κατάλληλων εκείνων συνθηκών, ώστε να εφαρμοστούν στα νησιά καινοτόμες δράσεις και δράσεις κυκλικής οικονομίας μέσα από κοινά και ανοιχτά σχήματα όπως είναι οι συνεταιρισμοί, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας.

received 10212827393775593Προσωπικά, πιστεύω ακράδαντα, υπογράμμισε ο Νεκτάριος Σαντορινιός, στην αξιοποίηση της ενέργειας μέσω συνεταιριστικών σχημάτων και στα προγράμματα για την κυκλική οικονομία τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν και να καταστούν πυλώνες στήριξης της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Το δικό μας μοντέλο για την ανασυγκρότηση της χώρας, όμως, έχει άλλες αρχές και βασίζεται στον άνθρωπο, στο σεβασμό για το περιβάλλον και στη διασφάλιση των φυσικών πόρων προς όφελος των επόμενων γενεών.  

Η Νησιωτικότητα

Κατά το χαιρετισμό του στο συνέδριο, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στάθηκε στην σημασία που είχε για το μέλλον όλων των νησιών, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Νίσυρο, τον Δεκέμβρη του 2016.  Με ορόσημο την επίσκεψη αυτή, κατά την οποία ανακοινώθηκαν οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την Νησιωτικότητα, έχει ήδη ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια για υλοποίηση ενός πλέγματος πολιτικών για την ανάπτυξη των νησιών, με έμφαση στις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων. 

Τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε Ευρωπαϊκό, από την θέση μου σαν αρμόδιος Υφυπουργός για την Νησιωτικότητα, έχω βάλει στόχο από τη μια την αλλαγή του κλίματος στα νησιά μας, και από την άλλη την προώθηση των νησιωτικών θεμάτων στα θεσμικά όργανα της Ευρώπης, υπογράμμισε ο Νεκτάριος Σαντορινιός. 

Οι προσπάθειες στην Ευρώπη

Οι ιδρυτικές αρχές και αξίες της Ευρώπης δεν γίνεται να εφαρμοστούν στην ουσία τους από τη στιγμή που οι νησιώτες δεν αισθάνονται ισάξιοι με τους υπόλοιπους ευρωπαίους πολίτες. Είναι άμεση η ανάγκη για την εφαρμογή στοχευμένων και προωθητικών πολιτικών που να αναδείξουν τα ευρωπαϊκά νησιά και να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την ευημερία των κατοίκων τους. Προς αυτό τον δρόμο, με τις συνεχείς παρεμβάσεις μας, ήδη έχουμε καταφέρει να ενώσουμε μεμονωμένες φωνές, να δημιουργήσουμε συμμάχους επί των προτάσεών μας και να έχουμε αποσπάσει σημαντικές δεσμεύσεις που σύντομα πιστεύουμε ότι θα οδηγήσουν στην παραγωγή ουσιαστικών αποφάσεων.

Ιδιαίτερη προσπάθεια έχει καταστεί, τόνισε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεννόηση με τους Υπουργούς Μεταφορών της Ευρώπης, ώστε να υπάρξει χρηματοδότηση από το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών για τα λιμάνια των μικρών νησιών και όχι μόνο των πέντε βασικών, που αρχικά είχε τεθεί σαν στόχος.

Ταυτόχρονα στην Λέρο αποσπάσαμε την δέσμευση της κα. Κρέτσου, της Ευρωπαίας Επιτρόπου για την Περιφερειακή Πολιτική ότι θα δουλέψει προς την κατεύθυνση της αλλαγής του τρόπου κατανομής των διαθρωτικών πόρων, διαδικασία που μέχρι τώρα γινόταν με βάση το ΑΕΠ, γεγονός που αδικούσε τις νησιωτικές περιφέρειες. Είμαστε αισιόδοξοι ότι από την νέα προγραμματική περίοδο, το σύστημα που ουσιαστικά απέκλειε τα νησιά από ίσες ευκαιρίες χρηματοδοτήσεων, θα είναι παρελθόν.

Απόδοση των προσπαθειών για την ενίσχυση των άγονων γραμμών

Αναφορικά με το μεγάλο ζήτημα των άγονων γραμμών, εμείς καταφέραμε, ακόμα και μέσα σε δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες, να εξοικονομήσουμε επιπλέον 7.000.000 ευρώ για την επιδότησή τους. Παράλληλα, προωθείται, ήδη, αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, το οποίο διέπει τις συμβάσεις ανάθεσης υπηρεσίας αλλά και την ακτοπλοΐα στο σύνολό της, και που η πράξη έχει δείξει ότι έχει φτάσει σε τέλμα, με σκοπό την καλυτέρευση των συγκοινωνιακών αναγκών των νησιών μας.