Επίσημα και στην αλλαγή ονόματος προχωράει η Airbus (σύμβολο μετοχής: AIR), που αναμένεται να εγκρίνουν οι μέτοχοι της στη Ετήσια Γενική Συνέλευση (AGM) που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Απριλίου 2017.
Οι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν επίσημα την αλλαγή του νομικού ονόματος της Εταιρείας σε Airbus SE από τo Airbus Group SE μετά την συγχώνευση της δομής του Ομίλου με το μεγαλύτερο τμήμα της εταιρίας το Airbus Commercial Aircraft και να υιοθετήσουν το ενιαίο εμπορικό σήμα της Airbus. Η Εταιρεία λειτουργεί ως Airbus από τις αρχές Ιανουαρίου 2017.
Εκτός από την έγκριση του νέου νομικού ονόματος της Εταιρείας, οι μέτοχοι θα αποφασίσουν διορισμό νέου ανεξάρτητου συμβούλου καθώς, την ανανέωση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου.
Θα επιδιωχθεί η έγκριση των μετόχων για τον διορισμό του Lord Drayson, 56 ετών, ως ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για θητεία τριών ετών. Ο Lord Drayson, ο οποίος έχει ηγηθεί αρκετών εταιρειών τεχνολογίας σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας και είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Drayson Technologies Ltd., θα αντικαταστήσει τον Lakshmi Mittal του οποίου η θητεία λήγει με το κλείσιμο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.
Οι εντολές των μη Εκτελεστικών Συμβούλων Ralph D. Crosby και Hermann-Josef Lamberti, είναι επίσης σε φάση ανανέωσης.