Μόνο με ενιαίες αποδοτικές πολιτικές για τα νησιά και τις ορεινές περιοχές, η ΕΕ θα καταφέρει να αξιοποιήσει όλα της τα εδάφη, τονίζει σε παρέμβαση του από την Μάλτα ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριος Σαντορινιός.
Ο κ.Σαντορινιός συμμετέχει στο πρόγραμμα ακρόασης με θέμα «Ποιο είναι το μέλλον για τα νησιά της ΕΕ» (What future for islands in the European Union- Public Hearing) που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της ανάληψης της Μαλτέζικης προεδρίας της ΕΕ και έλαβε χώρα υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ).
“Kύριο ζητούμενο για αποδοτικές νησιωτικές πολιτικές, τόνισε μεταξύ άλλων στην ομιλία του,  είναι τα νησιά να στηριχτούν και να συνεχίσουν να έχουν κοινωνική και οικονομική ζωή, σε αντιστοιχία με ό,τι συμβαίνει στην ηπειρωτική Ευρώπη. Μόνο με αυτό τον τρόπο η ΕΕ θα καταφέρει να αξιοποιήσει όλα της τα εδάφη για αυτό το λόγο πρότεινε συγκεκριμένα μέτρα που θα μπορούσε η Ε.Ε. να υιοθετήσει, ώστε να ανατραπούν οι αρνητικοί δείκτες των νησιών και να δημιουργηθούν ενιαίες και ισότιμες συνθήκες ανάπτυξης”.
Υπεραμύνθηκε ενός προτύπου ζωής που διασφαλίζει την αυτονομία των νησιών και την ισότητα των νησιωτών ως πολιτών της Ένωσης.
Όπως χαρακτηριστικά είπε, “ο Τουρισμός, με την υψηλή εποχικότητα που παρουσιάζει ο κλάδος, δεν μπορεί, πλέον να αποτελεί την μοναδική πηγή ανάπτυξης για τα νησιά. Πρέπει να οδηγηθούμε σε μια αλλαγή μοντέλου ανάπτυξης που να συνδυάζει τις μεταφορές με την παραγωγή ενέργειας, την ενέργεια με το σεβασμό στο περιβάλλον, το περιβάλλον ως πρωτογενή πηγή παραγωγής, την παραγωγή ως βάση για μεταποίηση και υπηρεσίες, τις δημόσιες υπηρεσίες ως δείγμα λειτουργικότητας σε ειδικές συνθήκες, έτσι ώστε τα νησιά να καθίστανται βιώσιμα όλες τις εποχές του έτους”.
Αναφέρθηκε και στην ενιαία υποχρέωση των κρατών μελών για την τήρηση του άρθρου 174 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης στο οποίο αναγνωρίζονται οι ιδιαίτερες συνθήκες της νησιωτικότητας και θα τονίσει την αναγκαιότητα για την μέγιστη δυνατή διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών που θα φέρουν προοπτικές ανάπτυξης και στήριξης των κοινωνικών ιστών των νησιών.
“Για να κατανοήσει κανείς καλύτερα την ανάγκη αλλαγής οπτικής γύρω από το ζήτημα των νησιών, δεν έχουμε παρά να εξετάσουμε την Ελλάδα, τη μόνη πολυνησιακή χώρα της Ευρώπης με τόσα κατοικημένα νησιά, τόνισε ο Νεκτάριος Σαντορινιός. Τα βασικά χαρακτηριστικά των ελληνικών νησιών που είναι το μικρό μέγεθος, ο μικρός πληθυσμός, η απομόνωση και η περιφερειακότητα, αποτελούν αιτία του υψηλού κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων, της διαβίωσης των νοικοκυριών, της κατασκευής και της λειτουργίας δημόσιων υποδομών και υπηρεσιών από το κράτος. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η αδυναμία των νησιών καταδεικνύεται πρωτίστως, στους τομείς της Παιδείας και της Υγείας”.
Με την ευκαιρία της επίσκεψής του στην Μάλτα, ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο περιθώριο του προγράμματος, θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομίας, Επενδύσεων και Επιχειρηματικότητας της Μαλτέζικης Κυβέρνησης, Chris Cardona, ώστε να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις δυνατότητες στήριξης επενδυτικών σχεδίων στα νησιά. Θα επισκεφθεί επίσης και το εκτελεστικό γραφείο της CPMR όπου και θα αναπτύξει τις κινήσεις τις Ελληνικής Κυβέρνησης στο τομέα της Ναυτιλίας με έμφαση στη Γαλάζια Ανάπτυξη.