Για την λίμνη Κάρλα που μπορεί να εξελιχθεί σε οικοτουριστικό-ορνιθοτουριστικό προορισμό και να τονώσει την τοπική οικονομία, πραγματοποιείται ανοιχτό σεμινάριο αναπτυξιακής εκπαίδευσης με θέμα «Περιβάλλον και ανάπτυξη, το οικοσύστημα της Κάρλας ως πόλος οικοτουριστικής ανάπτυξης».
Το διοργανώνουν τέσσερις φορείς της Θεσσαλίας και αποτελεί μέρος του έργου Rural DEAR Agenda – Πρόγραμμα Europe Aid της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο συμμετέχουν εταίροι από πολλές ευρωπαϊκές χώρες (συντονιστής φορέας από την Ισπανία) και επιχειρεί την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με αναπτυξιακά εμπόδια και με την προώθηση της Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης (ΑΕ) σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται για την Ελλάδα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο 18 Μαρτίου, 9.00π.μ. -14.30μ.μ. στο Μουσείο Λιμναίου Πολιτισμού – ΚΕΜΕΒΟ, στα Κανάλια Μαγνησίας.
Στα πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος αυτού ήδη πραγματοποιούνται τηλεοπτικές εκπομπές, ημερίδες, συνέδρια, βιωματικά εργαστήρια, συνεργασίες με εκπαιδευτικούς και γονείς, με εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ  ετοιμάζονται ντοκιμαντέρ και άλλες δράσεις ενημέρωσης  και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων  η ημερίδα επιδιώκει την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα διαχείρισης και ανάδειξης του λιμναίου περιβάλλοντος της Κάρλας, καθώς και την προσέγγιση σύγχρονων κατευθύνσεων της βιώσιμης ανάπτυξης. Το περιεχόμενο του σεμιναρίου αναφέρεται σε θέματα, όπως αειφορική διαχείριση υδάτινων πόρων, ήπιες μορφές εναλλακτικού τουρισμού, ανάδειξη και διαχείριση των ενδιαιτημάτων χλωρίδας και πανίδας της Κάρλας, περιβαλλοντική εκπαίδευση και βιώσιμη ανάπτυξη κ.ά.
Συνεργαζόμενοι φορείς είναι οι: Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου, Δήμος Ρήγα Φεραίου, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Π.Ε. Μαγνησίας, ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας , «Πράσινη Κιβωτός» και εθελοντικοί φορείς της περιοχής.
Tο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού (αιρετοί και στελέχη) και σε μέλη Εθελοντικών Οργανώσεων, καθώς και σε κάθε ευαισθητοποιημένο πολίτη σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και αξιοποίησης υδατικών πόρων.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την διοργανωτική ευθύνη του Δικτύου «Περραιβία», με τη συνεργασία όλων των συνδιοργανωτών, ενώ οι εισηγητές του σεμιναρίου είναι καθηγητές πανεπιστημίου, ειδικοί επιστήμονες και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας των Πολιτών.
Οι κύριες θεματικές περιοχές που σχετίζονται με την Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και θα αποτελέσουν θέματα του σεμιναρίου είναι:
Παγκόσμια Ιθαγένεια, Συν-Ανάπτυξη, Δίκαιο εμπόριο/Υπεύθυνη Κατανάλωση, Συνεργασία για Ανάπτυξη, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Εκπαίδευση στις αξίες: Αλληλεγγύη, Δικαιοσύνη, Ειρήνη, Φύλο και Ανάπτυξη, Παγκοσμιοποίηση, Μετανάστευση και Ανάπτυξη, Περιβάλλον και Ανάπτυξη /Κλιματική Αλλαγή, Αναπτυξιακοί Στόχοι Χιλιετίας/ Στόχοι Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης, Διεθνείς Οργανισμοί, Φτώχεια και Ανάπτυξη/Διανομή πλούτου και δύναμης, σχέσεις Βορρά-Νότου, επίλυση διαφορών.
Περισσότερες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους δίνονται από τους: K. Σκριάπα -Δίκτυο «Περραιβία» 6974881944 ή στο τηλέφωνο 6909-449725 Ματούλα Μακέλη -ΚΠΕ Μακρινίτσας.