Ο Διονύσης – Χαράλαμπος Καλαματιανός αναλαμβάνει την θέση του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αντικαθιστώντας τον παραιτηθέντα Γιάννη Θεοτοκά.
Ο κ. Καλαματιανός υπηρέτησε από τον Ιούλιο του 2015 έως και το Νοέμβριο του 2015 ως αναπληρωτής διοικητής – υποδιοικητής ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και από το Δεκέμβριο του 2015 έως και το Δεκέμβριο του 2016 ως διοικητής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Κατέβαλε ιδιαίτερη προσπάθεια για τη βελτίωση της οικονομικής και διοικητικής κατάστασης του Ιδρύματος με θετικά αποτελέσματα στην αύξηση της εισπραξιμότητας και των εσόδων, στην αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής, στη μείωση των εκκρεμοτήτων στην έκδοση αποφάσεων συνταξιοδότησης, στην αποφυγή δανεισμού για την πληρωμή των συντάξεων και των άλλων παροχών, στην επέκταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους και ιδιαίτερα τα άτομα με αναπηρίες κ.α.
Συνεργάστηκε στα πλαίσια των καθηκόντων του, με διεθνείς οργανισμούς, όπως η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας. Εργαζόταν τέλος, ως δικηγόρος, εξειδικευμένος στα θέματα του Εργατικού, του Δημοσίου και του Κοινωνικοασφαλιστικού Δικαίου.