Εμπλοκή… Βρυξελλών στα περιφερειακά αεροδρόμια, με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου να εξετάσει την προσφυγή που είχε καταθέσει η Ομοσπονδία Συλλόγων Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ) κατά των Fraport – Slentel Ltd, για την παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας.
Οπως δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σεσίλια Γουίκστρομ, «όλα τα θέματα που θίγoνται στην αναφορά της ΟΣΥΠΑ, θα πρέπει να εξεταστούν και από τις αρμόδιες Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».
Μεταξύ άλλων, η ΟΣΥΠΑ έχει ζητήσει από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε να ελεγχθούν:
Τα οικονομικά στοιχεία της Fraport και της Slentel Ltd, το γεγονός ότι η Fraport είναι στην πραγματικότητα εταιρεία του γερμανικού Δημοσίου, όπως και το εάν τίθεται ζήτημα εγκαθίδρυσης μονοπωλίου στην ελληνική περιφέρεια.
Κατά την έρευνα που θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα, η ΟΣΥΠΑ θα παρουσιάσει εκτενώς τον φάκελο με τα προβλήματα που η ίδια διαπιστώνει στη διαδικασία «ιδιωτικοποίησης» και στην σύμβαση παραχώρησης.