Θετικά ήταν τα αποτελέσματα από την πρώτη προσέγγιση του Προαθωνικού Οργανισμού Τουρισμού στην Ελβετική Τουριστική αγορά.
Ο Προαθωνικός Οργανισμός Τουρισμού με μία σειρά επαγγελματικών παρουσιάσεων D2D στην Ζυρίχη, παραγματοποίησε το πρώτο άνοιγμα στην στην σημαντική Ελβετική Τουριστική αγορά.
Το πρόγραμμα που απευθύνονταν σε εκπροσώπους tour operators και τουριστικών γραφείων της Ζυρίχης παρουσιάστηκε από στελέχη και συνεργάτες marketing του Προαθωνικού Οργανισμού Τουρισμού, με στόχο την πρώτη προσέγγιση της ελβετικής τουριστικής αγοράς από την προαθωνική χερσόνησο.
Οι επιχειρηματίες της Ανατολικής Χαλκιδικής, αφού μελέτησαν προσεκτικά τα δεδομένα, τα ποιοτικά / ποσοτικά χαρακτηριστικά και τις τάσεις της εν λόγω αγοράς, παρουσίασαν στους Ελβετούς σειρά ελκυστικών προτάσεων και έτοιμων τουριστικών πακέτων.
Πολυτελή καταλύματα, πολιτιστικά σημεία που χαρακτηρίζονται ως παγκόσμιες μοναδικότητες, κέντρα spa και ευεξίας, ιστιοπλοϊκές υποδομές, μεσογειακές γαστρονομικές δυνατότητες επιλεγμένων restaurants, συνεδριακοί χώροι, γαμήλιες τελετές και επί μέρους προτάσεις διακοπών από την περιοχή.
Η θετική αντιμετώπιση της συγκεκριμένης προσέγγισης από τους Ελβετούς δίνει το πράσινο φως στον Οργανισμό να εμπλουτίσει το μελλοντικό σχεδιασμό του με προωθητικές δραστηριότητες, όπως ακριβώς αυτές προτάθηκαν από τους συνομιλητές αλλά και να παρουσιάσει στην Ελβετική αγορά καταλύματα και υποδομές, που να πληρούν υψηλές προδιαγραφές ποιότητας.
Πρώτη συνέργεια του Οργανισμού με γνωστό Ελβετό tour operator θα είναι εκείνη της 2ήμερης επίσκεψης στην περιοχή στελεχών του, τα οποία τον επόμενο Μάιο αναμένεται να επισκεφθούν καταλύματα και να βιώσουν πραγματικές τουριστικές εμπειρίες, οι οποίες σχετίζονται με ιστιοπλοϊκό και θαλάσσιο τουρισμό.