Το υψηλό επίπεδο ασφάλειας, εξυπηρέτησης και προστασίας που παρουσιάζει η Ελλάδα στον τομέα των αερομεταφορών, εξήρε η Γενική Γραμματέας του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) Δρ. Φάνκ Λου, κατά την διάρκεια επίσκεψης της στην χώρα μας. Η κ.Λου συναντήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Πολιτικής Αεροπορίας στην χώρα μας με τον Διοικητή της ΥΠΑ Κωνσταντίνο Λιντζεράκο, με τον οποίο και συζήτησαν για δραστηριοτήτες του ΙCAO στις οποίες έχει ενεργό ρόλο η ΥΠΑ καθώς και για την συμβολή της Πολιτικής Αεροπορίας στην ασφαλή, ταχεία και φιλική στο περιβάλλον ανάπτυξη των αερομεταφορών προς όφελος της Εθνικής οικονομίας και της κοινωνίας, διατηρώντας τα υψηλά επίπεδα της ασφάλειας και αντιμετωπίζοντας τις σύγχρονες προκλήσεις στο τομέα της προστασίας των αερομεταφορών.
Η ΥΠΑ το τελευταίο διάστημα δραστηριοποιείται εντατικά και έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), όπως με την Προεδρία της Ομάδας Κεντρικής Ευρώπης ( Central European Rotation Group – CERG ) για την τριετία 2017 – 2019, ενώ έχει εκλεγεί Ελληνίδα εμπειρογνώμονας στην Επιτροπή Αεροναυτιλίας (Αir Navigation Commission – ANC) του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO).
Η επίσκεψη της Δρ. Φάνκ Λου, Γενικής Γραμματέως του ICAO, ήταν ιδιαίτερης σημασίας για την προώθηση της Ελληνικής ατζέντας στον χώρο των παγκόσμιων αερομεταφορών καθώς ήταν η πρώτη φορά που επισκέφθηκε την χώρα μας Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Οργανισμού.