Με αφορμή το νέο κύμα κινητοποιήσεων των αγροτών και του αντίκτυπου που έχει στο εξωτερικό, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων επισημαίνει τα εξής:

Αυτό το διάστημα, διανύουμε το πρώτο στάδιο της κύριας περιόδου πραγματοποίησης κρατήσεων για την τουριστική σεζόν του 2017, η οποία χαρακτηρίζεται από οξύτατο ανταγωνισμό.

Κάθε κράτηση που πραγματοποιείται αυτό το διάστημα, είναι εξαιρετικά πολύτιμη για τη βιωσιμότητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και την αγωνιώδη προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις τους, ιδίως για τις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες λειτουργούν και κατά την τρέχουσα περίοδο.

Επομένως, κάθε αρνητική εικόνα που εκπέμπεται για την Ελλάδα, αμαυρώνει τη συνολική εικόνα του προορισμού και δρα ανασταλτικά στα εκατομμύρια των ξένων πολιτών που επιλέγουν τώρα τον προορισμό των διακοπών τους.

Παρατηρείται δε συχνά το φαινόμενο, οι αρνητικές εντυπώσεις που δημιουργούνται διεθνώς και οι επιπτώσεις τους (π.χ. ακυρώσεις), να προκαλούνται περισσότερο από την ένταση και έκταση του τρόπου μετάδοσης των εικόνων αυτών, παρά από τα πραγματικά προβλήματα των κινητοποιήσεων.

Η Π.Ο.Ξ. υπογραμμίζει ότι η προστασία της καλής εικόνας και της ομαλότητας της χώρας, πρέπει να είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας και προτεραιότητας για όλους, κυβερνώντες, αρμόδιους, διαμαρτυρόμενους, καθώς και από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Η εικόνα αυτή δεν αντανακλά μόνον στον ξενοδοχειακό κλάδο και στον τουρισμό, αλλά στο σύνολο της εθνικής οικονομίας και ιδίως στις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες καθώς και σε σειρά κλάδων, επαγγελμάτων και κατηγοριών εργαζόμενων που εξαρτώνται από την τουριστική δραστηριότητα.