Στόχος μας είναι να εδραιώσουμε την Ελλάδα ως έναν κορυφαίο τουριστικό προορισμό που διακρίνεται για την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο, την αυθεντικότητα και τις ξεχωριστές ταξιδιωτικές εμπειρίες, τόνισε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, κηρύσσοντας τις εργασίες του 5ου συνεδρίου «Ελληνικός Τουρισμός Μια Εθνική Υπόθεση».  

«Εργαζόμαστε εντατικά και με λεπτομερές σχέδιο», υπογράμμισε η υπουργός, «για να θέσουμε ισχυρά θεμέλια για το αύριο του ελληνικού τουρισμού και να δημιουργήσουμε σήμερα τις συνθήκες, για έναν νέο κύκλο ανάπτυξης, με όραμα και στόχο τη βιωσιμότητα». Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η υπουργός, στόχος είναι «να δημιουργήσουμε σήμερα τις συνθήκες, για έναν νέο κύκλο ανάπτυξης, με όραμα και στόχο τη βιωσιμότητα. Με γνώμονα το μέτρο και την ισορροπία, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, τον σεβασμό στον άνθρωπο και στις τοπικές κοινωνίες. Και βεβαίως με μέριμνα για τη διαφύλαξη και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος». 

Μάλιστα η κυρία Κεφαλογιάννη έκανε ειδική αναφορά στην προσέλκυση νέων επενδύσεων, έναν τομέα στον οποίο, όπως είπε, ο τουρισμός εξελίσσεται σε πρωταγωνιστή, αφού εκδηλώνεται έντονο ενδιαφέρον όχι μόνο για επενδύσεις στον κλάδο της φιλοξενίας, αλλά και στο σκέλος των υποδομών.  

Αναφερόμενη στις δράσεις που έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η υπουργός επεσήμανε:  

– Τα έργα υποδομής, όπως αναβάθμιση τουριστικών λιμένων και εγκαταστάσεων ορεινού τουρισμού  

– Την προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού όπως ο τουρισμός υγείας και ευεξίας, ο αγροτουρισμός και ο καταδυτικός τουρισμός  

– Την ενίσχυση της ειδίκευσης των απασχολούμενων στον τουρισμό  

– Τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και των υπηρεσιών του.  

Τέλος η κυρία Κεφαλογιάννη είπε ότι τα έως σήμερα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι το 2023 είναι μια εξαιρετική χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό, τόσο από πλευράς αφίξεων όσο και εσόδων, πάνω ακόμα και από τα προ πανδημίας επίπεδα, κατατάσσοντας τη χώρα μας μεταξύ των κορυφαίων τουριστικών προορισμών παγκοσμίως. 

Ωστόσο, πρόσθεσε η υπουργός, οι εποχές της λογικής των ρεκόρ έχουν περάσει και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η μεγάλη εικόνα και όχι η εφήμερη χρονιά.  

Απαντώντας στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου Νίκου Χατζηνικολάου, η κυρία Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε στο ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού για την ενίσχυση του τουρισμού που αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2024. Αναφερόμενη στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» το χαρακτήρισε πολύ σημαντικό, γιατί αφορά στην επέκταση και την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού. Μάλιστα, πρόσθεσε η υπουργός, ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος ξεκινά τον Ιανουάριο με αυξημένους πόρους για περισσότερους δικαιούχους.