Η Βουλευτής Π.Ε. Κοζάνης και Τομεάρχης Τουρισμού ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. κ. Καλλιόπη Βέττα κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού, με θέμα «Εκτός χρηματοδότησης η πλειονότητα των ΜμΕ τουριστικών καταλυμάτων» .

Στην ερώτηση καταγράφεται το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από το γεγονός ότι η κυβέρνηση αφήνει συστηματικά εκτός προγραμμάτων χρηματοδότησης τα τουριστικά καταλύματα μικρών κατηγοριών, αποκλείοντας αυτά από την δυνατότητα για ποιοτική, τεχνολογική και ενεργειακή αναβάθμισή τους. Ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες που το χρηματοδοτικό πρόγραμμα τα περιλαμβάνει στους δυνητικούς δικαιούχους, οι προϋποθέσεις που τίθενται για την επιδότηση είναι τέτοιες που την καθιστούν ουσιαστικά αδύνατη.

Ειδικά στην περίπτωση των μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, τα κριτήρια που απαιτούνται, όπως ελάχιστος αριθμός προσώπων που εργάστηκαν στην επιχείρηση με σχέση μισθωτής εργασίας για το έτος που εξετάζεται κάθε φορά και ο κύκλος εργασιών, τα θέτουν αυτομάτως εκτός επιδότησης.

Στην ίδια μοίρα αποκλεισμού βρίσκονται και τα ξενοδοχεία μικρότερων κατηγοριών (1*, 2* & 3*) που μαζί με τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής φιλοξενίας και συμβάλλουν σημαντικά στην τοπική οικονομία και απασχόληση.

Αυτές λοιπόν είναι οι επιχειρήσεις που αποκλείει η κυβέρνηση από ευκαιρίες και χρηματοδοτικά εργαλεία, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά ότι είναι ξεκάθαρη πολιτική της επιλογή ο αποκλεισμός των ΜμΕ από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, στα οποία που έχουν πρόσβαση μόνο το 3,8% και το 6,5% των επιχειρήσεων, αντίστοιχα.

Ως εκ τούτου, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

 1. Προτίθενται να εγκύψουν στα προβλήματα των επιχειρηματιών του κλάδου και να επανεξετάσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις των συγκεκριμένων δράσεων, ώστε να καταφέρουν τα  ξενοδοχειακά καταλύματα μικρών κατηγοριών να εναρμονιστούν με τις ανάγκες της εποχής για να είναι βιώσιμα;
 2. Προτίθενται να προβούν στην ενίσχυση των ΜμΕ κύριων και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων που λυγίζουν κάτω από το βάρος του ενεργειακού κόστους με σχετικά προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης και επιδότησης θέρμανσης, πετρελαίου και άλλων πηγών ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε προορισμού, όπως των ορεινών, και με ποια προγράμματα;
 3. Προτίθενται να διορθώσουν «τις αστοχίες» που υφίστανται αναφορικά με τα κριτήρια επιδοτήσεων, λαμβάνοντας επιτέλους υπόψη τη φύση της τουριστικής δραστηριότητας και τον τρόπο λειτουργίας των μικρών τουριστικών καταλυμάτων;
 4. Ποια χρηματοδοτικά εργαλεία εiναι ήδη διαθέσιμα για την στήριξη των μικρών κατηγοριών ΜμΕ τουριστικών καταλυμάτων;
 5. Ποιες πρωτοβουλίες έχει ή σκοπεύει να αναλάβει το Υπουργείο Τουρισμού προκειμένου να ενταχθούν περισσότερες κατηγορίες τουριστικών επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα;

Επισυνάπτεται η ερώτηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

 • Ανάπτυξης
 • Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
 • Τουρισμού

ΘΕΜΑ: «Εκτός χρηματοδότησης η πλειονότητα των ΜμΕ τουριστικών καταλυμάτων»

Ο Ελληνικός Τουρισμός και οι άνθρωποί του καλούνται να ανταποκριθούν, μέσα σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, σε νέες προκλήσεις. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να υπάρχουν τόσο θεσμικές παρεμβάσεις, όσο και ειδικά προγράμματα προς τις τουριστικές επιχειρήσεις  για τη στήριξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Δυστυχώς, η κυβέρνηση της Ν.Δ., προσηλωμένη στο σχέδιο Πισσαρίδη, που θεωρεί τις ΜμΕ «παθογένεια» της ελληνικής οικονομίας, αφήνει συστηματικά εκτός προγραμμάτων χρηματοδότησης τα τουριστικά καταλύματα μικρών κατηγοριών,  αποκλείοντας αυτά από την δυνατότητα για ποιοτική, τεχνολογική και ενεργειακή αναβάθμισή τους. Ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες που το χρηματοδοτικό πρόγραμμα τα περιλαμβάνει στους δυνητικούς δικαιούχους, οι προϋποθέσεις που τίθενται για την επιδότηση είναι τέτοιες που την καθιστούν ουσιαστικά αδύνατη.

Ειδικά στην περίπτωση των μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων τα κριτήρια που απαιτούνται, όπως ελάχιστος αριθμός προσώπων που εργάστηκαν στην επιχείρηση με σχέση εξαρτημένης (μισθωτής) εργασίας για το έτος που εξετάζεται κάθε φορά (ΕΜΕ) και ο κύκλος εργασιών, τα θέτουν αυτομάτως εκτός επιδότησης.

Τόσο η απαίτηση για τρεις ( 3) τουλάχιστον Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) της Δράσης Ι «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» όσο και η απαίτηση για δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας της Δράσης ΙΙ «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ», δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, αφού ακόμη και στην περίπτωση που απασχολούν έως και 10 εργαζομένους τους μήνες της αυξημένης τουριστικής περιόδου δεν συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες ΕΜΕ κατανέμοντας τον αριθμό των εργαζομένων στους 12 μήνες.

Στην ίδια μοίρα αποκλεισμού βρίσκονται και τα ξενοδοχεία μικρότερων κατηγοριών (1*, 2* & 3*) που μαζί με τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής φιλοξενίας και συμβάλλουν σημαντικά στην τοπική οικονομία και απασχόληση. Σύμφωνα με το μητρώο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος,  τα ξενοδοχεία 1* – 3* αντιπροσωπεύουν το 74% του συνολικού ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας και το 47% σε όρους δωματίων. Βάσει μελετών του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), τα ελληνικά προϊόντα που καταναλώνουν τα ξενοδοχεία 1 έως 3* ανέρχονται στο 90% με 94% των συνολικών αγορών τους, το 38% από παραγωγούς εντός νομού. Επίσης, το 86% των εργαζομένων στα ξενοδοχεία 2* και το 76% στα ξενοδοχεία 1* προέρχονται από την τοπική κοινωνία

Όπως άλλωστε ανέφερε και ο Πρόεδρος του ΞΕΕ κατά την παρουσίαση σχετικής έρευνας του ΙΤΕΠ, «Τα ξενοδοχεία αυτά πρέπει να έχουν τουλάχιστον τις ίδιες ευκαιρίες και τα ίδια χρηματοδοτικά εργαλεία με τις υπόλοιπες κατηγορίες προκειμένου να κερδίσουν το στοίχημα της μετάβασης προς το αύριο. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν «πεντάστερα», σημαίνει όμως να εκπληρώνουν συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια, συμβάλλοντας στη συνολική ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος μας».

Επειδή αποτελεί πολιτική επιλογή της κυβέρνησης της ΝΔ, ο αποκλεισμός των ΜμΕ από το Ταμείο Ανάκαμψης  και το ΕΣΠΑ, που έχουν πρόσβαση μόνο το 3,8% και το 6,5% αντίστοιχα,

Επειδή οι επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων είναι μικρές, οικογενειακές επιχειρήσεις στην πλειονότητά τους και χρειάζονται για να επιβιώσουν ισχυρά οικονομικού κυρίως χαρακτήρα μέτρα στήριξης και ενίσχυσης του ανταγωνιστικού τους χαρακτήρα, κυρίως σε ζητήματα  πράσινης και ψηφιακής μετάβασης,

Επειδή  τα κριτήρια που τίθενται δεν λαμβάνουν υπόψη τις  ειδικές συνθήκες με τις οποίες οι ΜμΕ τουριστικές επιχειρήσεις λειτουργούν, όπως π.χ. η εποχικότητα της δραστηριότητας που επηρεάζει τον κύκλο εργασιών και την απασχόληση,

Επειδή στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της  Ίδρυσης και λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» τα ξενοδοχειακά καταλύματα και τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 αστεριών και 4 κλειδιών αντίστοιχα, ενώ αφήνονται εκτός επιδοτήσεως  τα  νέα τουριστικά καταλύματα κάτω από τρία αστέρια και οι ήδη λειτουργούσες «παλιές» τουριστικές επιχειρήσεις,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ.  Υπουργοί:

 1. Προτίθενται να εγκύψουν στα προβλήματα των επιχειρηματιών του κλάδου και να επανεξετάσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις των συγκεκριμένων δράσεων επιδότησης, καθότι πρόκειται για την  τελευταία ευκαιρία των μικρών κατηγοριών ξενοδοχειακών καταλυμάτων να εναρμονιστούν με τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, ώστε να είναι βιώσιμα, ποιοτικά και ανταγωνιστικά σε μια απαιτητική τουριστική αγορά;
 2. Προτίθενται να προβούν στην ενίσχυση των ΜμΕ κύριων και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων που λυγίζουν κάτω από το βάρος του ενεργειακού κόστους με σχετικά προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης και επιδότησης θέρμανσης, πετρελαίου και άλλων πηγών ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε προορισμού όπως των ορεινών, και με ποια προγράμματα;
 3. Προτίθενται να διορθώσουν «τις αστοχίες» που υφίστανται αναφορικά με τα κριτήρια επιδοτήσεων, λαμβάνοντας επιτέλους υπόψη τη φύση της τουριστικής δραστηριότητας και τον τρόπο λειτουργίας των μικρών τουριστικών καταλυμάτων;
 4. Ποια χρηματοδοτικά εργαλεία εiναι ήδη διαθέσιμα για την στήριξη των μικρών κατηγοριών ΜμΕ τουριστικών καταλυμάτων;
 5. Ποιες πρωτοβουλίες έχει ή σκοπεύει να αναλάβει το Υπουργείο Τουρισμού προκειμένου να ενταχθούν περισσότερες κατηγορίες τουριστικών επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα;Top of Form

Bottom of Form

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Βέττα Καλλιόπη

Ακρίτα Έλενα

Αυλωνίτης Αλέξανδρος

Γαβρήλος Γιώργος

Δούρου Ρένα

Καλαματιανός Διονύσης

Κασιμάτη Νίνα

Κοντοτόλη Μαρίνα

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χάρης

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κώστας

Νοτοπούλου Κατερίνα

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Παππάς Νικόλαος

Πούλου Γιώτα

Σαρακιώτης Ιωάννης

Χρηστίδου Ραλλία