Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ) ανακοινώνει μια σειρά από πέντε online ανοιχτές εκδηλώσεις ενημέρωσης σχεδιασμένες να ενισχύσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα της Τουριστικής βιομηχανίας. Τα σεμινάρια αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο του έργου “Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό τομέα (Β Κύκλος)”.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά (ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση), επιτρέποντας την ευέλικτη πρόσβαση σε όλους τους ενδιαφερόμενους, ανεξαρτήτως τοποθεσίας. Σε αυτά θα συμμετέχουν ως ομιλητές διακεκριμένοι επαγγελματίες με μεγάλη εμπειρία στον Τουριστικό κλάδο.

Ακολουθούν οι θεματικές των πέντε σεμιναρίων καθώς και οι ημέρες υλοποίησής τους:


1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός στον Τουριστικό Κλάδο: Roadmap for Success!

Ημερομηνία: 15 Νοεμβρίου | Ώρα: 18:00


2. Front Office: Εξυπηρέτηση Πελατών & Τεχνικές Πωλήσεων

Ημερομηνία: 16 Νοεμβρίου | Ώρα: 18:00


3. Οργάνωση του Τμήματος Υποδοχής: Διαχείριση Υπνοδωματίων

Ημερομηνία: 20 Νοεμβρίου | Ώρα: 18:00


4. Οροφοκομία: Βασικές Αρχές για την Εύρυθμη και Αποτελεσματική Λειτουργία μίας Ξενοδοχειακής Μονάδας!

Ημερομηνία: 21 Νοεμβρίου | Ώρα: 18:00


5. Εξυπηρέτηση Πελατών: Meet the Expectations!

Ημερομηνία: 22 Νοεμβρίου | Ώρα: 18:00

Αναμενόμενα Οφέλη

Οι συμμετέχοντες θα ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές και θα αποκτήσουν νέες δεξιότητες και γνώσεις, σε αντιστοιχία με τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Δήλωση Συμμετοχής

Μπορείτε να δηλώσετε δωρεάν τη συμμετοχή σας στις πέντε παρακάτω online ανοιχτές εκδηλώσεις ενημέρωσης για τον Τουρισμό που θα πραγματοποιηθούν μέσω Zoom.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός στον Τουριστικό κλάδο: Roadmap for Success!

Front Office: Εξυπηρέτηση Πελατών & Τεχνικές Πωλήσεων

Οργάνωση του τμήματος Υποδοχής: Διαχείριση υπνοδωματίων

Οροφοκομία: Βασικές aρχές για την εύρυθμη κι αποτελεσματική λειτουργία μίας ξενοδοχειακής μονάδας!

Εξυπηρέτηση πελατών: Meet the expectations! 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων

Τηλ.: +30 231 1821 869

E- mail: info@hhf.gr

Website: https://www.hhf.gr/