Η έμφυλη βία είναι παγκόσμια απειλή που συνεχώς διογκώνεται, παραβιάζοντας συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μία στις τρεις γυναίκες έχει υποστεί σωματική ή και σεξουαλική βία.

Οι ανισότητες σε βάρος των γυναικών διευρύνονται εν μέσω πολλαπλών κρίσεων που πλήττουν την Ευρώπη και τη χώρα μας. Τα  περιστατικά ενδοσυντροφικής και ενδοοικογενειακής βίας, με θύματα κυρίως γυναίκες και παιδιά,  έχουν αυξηθεί και οι γυναικοκτονίες πληθαίνουν.

Η ανοχή σε κάθε μορφή έμφυλης βίας πρέπει επιτέλους να τελειώσει.

Στην Ευρώπη αγωνίζομαι καθημερινά για την προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για ένα ολιστικό θεσμικό πλαίσιο αποτροπής της βίας.

Με την έκθεση -σταθμό που κατάρτισα ως Εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχει υιοθετηθεί ως ψήφισμα για τον “Αντίκτυπο της ενδοσυντροφικής βίας και των δικαιωμάτων επιμέλειας στις γυναίκες και το παιδί” και με σειρά άλλων ψηφισμάτων και προτάσεων που διαμόρφωσα και αποτελούν θέσεις  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχουμε πιέσει και έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια σημαντικές νίκες: 

  • την Κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από την ΕΕ, το πρώτο δεσμευτικό νομικά κείμενο για την προστασία των θυμάτων, την τιμωρία των δραστών και την πρόληψη, που όλα τα κράτη-μέλη υποχρεωτικά θα υιοθετήσουν, διορθώνοντας στρεβλώσεις στις εθνικές τους νομοθεσίες
  • την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, που παρουσίασε η Κομισιόν και είναι σε στάδιο διαπραγμάτευσης, όπου  έχουν συμπεριληφθεί οι προτάσεις μου  για την ποινικοποίηση περισσοτέρων μορφών βίας κατά των γυναικών και ολοκληρωμένα μέτρα προστασίας και πρόληψης.
  • την Οδηγία Women on Boards για την ισόρροπη εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών, αλλά και μέτρα για τη συνολική ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και την αντιμετώπιση των μισθολογικών ανισοτήτων.

Πιέζουμε για ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο αντιμετώπισης, προστασίας και πρόληψης ώστε καμία γυναίκα, κανένα παιδί, κανένας άνθρωπος να μην είναι μόνος απέναντι στην  απειλή της έμφυλης, ενδοσυντροφικής και ενδοοικογενειακής βίας.

Διεκδικούμε ισχυρές ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές που οριζόντια θα σπάσουν τα έμφυλα στερεότυπα και θα ενδυναμώσουν τη θέση και το ρόλο της γυναίκας στην οικονομία, την εργασία, την υγεία, την εκπαίδευση, την καινοτομία και συνολικά στην κοινωνία.

Όλοι οι άνθρωποι είμαστε διαφορετικοί, είμαστε όμως ίσοι και έχουμε το ίδιο δικαίωμα σε μία ζωή με αξιοπρέπεια, χωρίς βία, με ίσες ευκαιρίες ανεξαρτήτως φύλου.