Οι Εκθέσεις Ποσειδώνια, διοργανωτές της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης Ποσειδώνια, εγκαινιάζουν την πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης Posidonia Masterclass in Shipping, διαθέσιμη στο www.PosidoniaMasterclass.com.
Το Posidonia Masterclass in Shipping είναι μια διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα που παρέχει σειρά διαλέξεων από διακεκριμένους πλοιοκτήτες, διαχειριστές και στελέχη της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα του κλάδου.
Η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε με την υποστήριξη των Ναυτικών Χρονικών, απευθύνεται κυρίως σε στελέχη επιχειρήσεων, φοιτητές και ενδιαφερόμενους που ξεκινούν μια καριέρα στη ναυτιλία και επιθυμούν να κατανοήσουν μια από τις δυναμικότερες και απαιτητικότερες βιομηχανίες της παγκόσμιας οικονομίας. Είναι το ιδανικό εργαλείο για εταιρείες που προσλαμβάνουν στελέχη από άλλους κλάδους και επιθυμούν να τους παρέχουν εκπαίδευση που θα επιτρέψει ταχύτερη κατανόηση της βιομηχανίας.
Το Posidonia Masterclass in Shipping προσφέρει μια πρακτική ανάλυση της ναυτιλιακής βιομηχανίας, με εισηγητές και εισηγήτριες κορυφαίους εκπροσώπους του κλάδου, που μοιράζονται τις γνώσεις και εμπειρίες τους σε πληθώρα θεμάτων: από τους μηχανισμούς και τις βασικές αρχές που διέπουν τις ναυτιλιακές αγορές, τη δομή και οργάνωση του κλάδου και των επιχειρήσεων που τον απαρτίζουν, μέχρι και τις σημαντικότερες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η κοινότητα στο εγγύς μέλλον.
Ο Θεόδωρος Βώκος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκθέσεις Ποσειδώνια ΑΕ, σημειώνει σχετικά: «Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε έναν ολοένα και αυξανόμενο αριθμό στελεχών από άλλους κλάδους να εισέρχονται στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Πολλά στελέχη που δεν διαθέτουν σχετικό υπόβαθρο, καθώς προέρχονται από τον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα, από δικηγορικές εταιρείες ή άλλους οργανισμούς, προσλαμβάνονται πλέον σε ναυτιλιακές εταιρείες ή μετατίθενται σε τμήματα εντός των οργανισμών τους που σχετίζονται άμεσα με τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Καθώς οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ναυτιλιακή κοινότητα απαιτούν εις βάθος γνώση σε πληθώρα επιστημονικών αντικειμένων, απαιτούνται στελέχη με νέες δεξιότητες και γνωστικά αντικείμενα, προκειμένου να ενταχθούν και να προσφέρουν τεχνογνωσία χρήσιμη για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων του κλάδου. Το Posidonia Masterclass in Shipping έχει ως στόχο να παράσχει στους νέους και νέες επαγγελματίες του κλάδου τις βασικές γνώσεις και αρχές που θα τους ενδυναμώσουν και θα τους βοηθήσουν να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις».
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 11 ενότητες που παρουσιάζονται από συνολικά 35 κορυφαίους εισηγητές και εισηγήτριες και εξετάζουν κάθε τομέα της ναυτιλιακής βιομηχανίας καθώς και επενδυτικές και επιχειρησιακές ιδιαιτερότητες, ενώ παρουσιάζει και μελλοντικές τεχνολογίες.
Ο Δρ. Γιώργος Πατέρας, Πρόεδρος Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, δήλωσε σχετικά: «Το Posidonia Masterclass in Shipping είναι ένα σημαντικό εργαλείο που θα βοηθήσει τον κλάδο να προσελκύσει και να ενσωματώσει νέους επαγγελματίες. Καθώς η ναυτιλία εξελίσσεται διαρκώς και αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων της ανάγκης μείωσης εκπομπών του άνθρακα και της ψηφιοποίησης, η εκπαίδευση θα διαδραματίζει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο. Νέες ανάγκες προκύπτουν συνεχώς και ο κλάδος πρέπει να επιλέξει τους κατάλληλους ανθρώπους για να προχωρήσει μπροστά. Ελπίζουμε ότι το Posidonia Masterclass in Shipping μπορεί να λειτουργήσει ως φάρος έμπνευσης και προσέλκυσης νέων ταλέντων».
Μετά την ολοκλήρωση του Posidonia Masterclass in Shipping, οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης με την υπογραφή των Ποσειδωνίων, ενώ θα έχουν επίσης πρόσβαση σε προτεινόμενο υλικό για περαιτέρω ανάγνωση.
Το πρόγραμμα Posidonia Masterclass in Shipping υποστηρίζεται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ, το Ίδρυμα Ευγενίδου και το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, τα Ναυτικά Χρονικά και αναπτύχθηκε από τους ειδικούς της SQ Learn.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.PosidoniaMasterclass.com

-//-

Για περισσότερες πληροφορίες:

Άρτεμις Βαμβακοπούλου, Posidonia Press Officer, EXTROVERT | Business Communications,
Τηλ: +30 210 6724265, Email: posidoniapress@extrovert.gr

Μαρία Φώτου, Marketing & Events Coordinator, Εκθέσεις Ποσειδώνια ΑΕ,
Τηλ: +30 210 4283608, Email: mphotou@posidonia-events.com