Η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος (Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.),
με κύριο σκοπό το κοινό συμφέρον των μελών της, ανακοινώνει ότι σήμερα Πέμπτη 18
Μαΐου 2023, κατόπιν συνεχόμενων διαπραγματεύσεων, υπέγραψε σύμφωνο
συνεργασίας με τον ΟΣΔ Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων – «Αυτοδιαχείριση»,
με προνομιακούς όρους και αμοιβές, με ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.
Με την συνεργασία αυτή, για πρώτη φορά, εκτός των αμοιβών για τα έτη 2023 – 2024,
ρυθμίζονται και οι αμοιβές που αφορούν τα χρονικά διαστήματα λειτουργίας εντός των
ετών 2018 – 2022 με μια ενιαία χαμηλή χρέωση, χωρίς καμία αξίωση για τον προ της
1/1/2018 χρόνο