Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποίησε εκδήλωση στις 2 Φεβρουαρίου 2023, στην κατάμεστη από κόσμο Αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Παιονίας, Ν. Κιλκίς, με θέμα:

«Σύγχρονη Ελληνική Γεωργία και Επανακατοίκηση της Υπαίθρου».

Ο κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης, Πρόεδρος της ΑΣ- ΠΚΜ, κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης, αναφέρθηκε σε μελέτες έγκριτων επιστημόνων και συγκεκριμένα επεσήμανε ότι:

«Έχει διακηρυχθεί ότι για να ανασαίνει το κέντρο πρέπει να λειτουργεί και να αναπτύσσεται η Περιφέρεια. Στην Περιφέρεια όμως κυρίαρχος χώρος είναι η Ύπαιθρος και κυρίαρχη ομάδα εργαζομένων αυτοί του Γεωργοδιατροφικού Τομέα. Εν κατακλείδι είναι η οικονομική ατμομηχανή που λειτουργεί ως σταθεροποιητής (stabilizer) και ως διεγέρτης (stimulator) (K. Mattas & E. Tsakiridou, Trends in Food Science & Technology, 2010).

Η συνθετική υπόσταση του Γεωργοδιατροφικού Τομέα (πρωτογενής παραγωγή-τυποποίηση, μεταποίηση και προβολή-προώθηση) έχει την ισχυρότερη αλληλεξάρτηση με μεγάλο αριθμό άλλων οικονομικών τομέων (μεταφορές, γαστρονομία, πολιτισμός, τουρισμός). Γι’ αυτό και αναδεικνύεται αυτονόητα και αυταπόδεικτα ως ο τομέας με τους υψηλότερους πολλαπλασιαστές παραγωγής και εισοδήματος (Mattas & Shresta, 1991).

Κατά την έρευνα (Κ. Καραντινινής, 2020) η συμμετοχή μόνο από την μεταποίηση της εθνικής πρωτογενούς παραγωγής ανέρχεται στο 10% του ΑΕΠ, ενώ κατά το σύνολό του ο Γεωργοδιατροφικός Τομέας (Mattas & Shresta, 1991) ξεπερνά το 25% του ΑΕΠ. Αξίζει να σημειωθεί η επισήμανση του καθηγητή Κ. Καραντινινή, ότι η ελληνική μεταποίηση προσδίδει υπεραξία πέντε (5) φορές λιγότερη από την ευρωπαϊκή, για να αντιληφθούμε τα περιθώρια μεγιστοποίησης του οικονομικού οφέλους.»

Επιπλέον, παρουσιάστηκαν εμπεριστατωμένα συμπεράσματα τριών έργων των NEXTFOOD, AG-CLUSTER, INOFA που αναδεικνύουν τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες για την επανακατοίκησή της Υπαίθρου, μέσω επιτυχημένων εφαρμογών ευφυούς γεωργίας για την ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής.

Η ασύγκριτη βιοποικιλότητα, η εδαφοκλιματική συνθήκη και το γεωγραφικό ανάγλυφο ως συγκριτικά πλεονεκτήματα στην ελληνική γεωργοδιατροφή, δρουν πολλαπλασιαστικά εντός της κοινωνίας και πάνω απ’ όλα υπέρ αυτής, αποτέλεσαν το κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης.