Με απόφαση του υπουργείου Τουρισμού εγκρίθηκε η λειτουργία των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής από την Τρίτη 19.07.2022 έως και την Δευτέρα 01.08.2022 μέχρι το τέλος της ημέρας.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε η λειτουργία 48 Τμημάτων Μετεκπαίδευσης για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023 και η εποπτεία αυτών από τις εκπαιδευτικές μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού.

Τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης τα οποία θα υλοποιηθούν από το Υπουργείο Τουρισμού απευθύνονται στον ενεργό πληθυσμό της χώρας, τον απασχολούμενο στον τομέα του Τουρισμού. Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού αποκτούν την υπαλληλική ιδιότητα και τα δικαιώματα που απορρέουν από την εφαρμογή του ν. 2112/1920 (Α’ 67).

Τα τμήματα αυτά απευθύνονται σε εργαζόμενους και πρόσκαιρα άνεργους εμπειροτέχνες, οι οποίοι απασχολούνται στα πάσης φύσεως ξενοδοχειακά καταλύματα
(κύρια και μη κύρια), σε καζίνο, σε κέντρα εστίασης και αναψυχής (ενδεικτικά αναφέρονται νυκτερινά κέντρα ψυχαγωγίας, κοσμικές ταβέρνες, εστιατόρια, μαζικά κέντρα εστίασης (catering), ζαχαροπλαστεία, καφενεία, μπαρ και σνακ–μπαρ) και σε Μονάδες ιαματικής θεραπείας (Μ.Ι.Θ.), Κέντρα Θαλασσοθεραπείας, Κέντρα Αναζωογόνησης (spa) και Κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού (Κ.Ι.Τ.-Θ.).

ΑΠΟΦΑΣΗ: https://drive.google.com/file/d/1uAB3O_hZQXAbsmUh11o6yxKMuTl_v5pB/view